KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowany:06.12.2016 06:28

                                                                                              Otłoczyn, dnia 5 grudnia 2016 r.

Ozn. Spr. „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób”

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób”,

Zamawiający  działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
1 unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

W terminie składania ofert złożono 1 ofertę, która została odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ treść jej nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zawarł zapis w rozdziale X pkt 2 SIWZ, że ofertę należy umieścić
w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu.

Oferta złożona była otwarta i w żaden sposób niezabezpieczona.

 

 

 

 

Są z nami