KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

ALBERTIANA - Eliminacje Regionalne we Wrocławiu

Opublikowany:08.02.2017 06:41

Wczoraj w Centrum Sztuki  Impart we Wrocławiu odbyły się eliminacje regionalne dla Polski zachodniej do XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA 2017. W drugiej etapie wystąpiło 9 zespołów teatralnych i 5 solistów z Dolnego Śląska, Wielkopolski i Lubuskiego. 

W nagrodę artyści otrzymali drewniane i ceramiczne statuetki wykonane przez WTZ Wspólnota. Finał Festiwalu już 13 marca w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Poniżej prezentujemy protokół z posiedzenia jury.

 

 

 Protokół końcowy Jury z II etapu eliminacji regionalnych

Region V

XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

ALBERTIANA 2017

 

II etap eliminacji regionalnych do XVII  Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - ALBERTIANA 2017, odbył się dn.  7  lutego 2017 r. we Wrocławskim Teatrze Impart

Jury w składzie:

Prof. Krzysztof Boczkowski, Piotr Poręba, Sylwia Białek, Katarzyna Żuczkowska, Angelika Kusak, Małgorzata Godek-Wójcik

 

dn.07.02.2017 r. dokonało oceny  9 przedstawień teatralnych  i przesłuchało  3 solistów. Jury przyznało odpowiednio I, II, III miejsce za prezentację teatralną dla zespołów teatralnych zgodnie z następującym  protokołem:

Laureaci w kategorii :   Grupy teatralne:

 

I miejsce:

 Nazwa zespołu teatralnego: Mocni Teatralni

Ośrodek: Zakład  Opiekuńczo –Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Filia w Owińskach- Oddział Opiekuńczo- Leczniczo- Psychiatryczny w Poznaniu

Tytuł przedstawienia: „Czekając na…”

 

II miejsce:

 Nazwa zespołu teatralnego: Makuszaki

Ośrodek: Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego

Tytuł przedstawienia:  „Słowik”

 

III miejsce:

Nazwa zespołu teatralnego: Cztery Pory Roku

Ośrodek:  Warsztat Terapii Zajęciowej PPH „Postęp” S.A.

Tytuł przedstawienia: „Wykluczony”

 

Wśród solistów laureatem I miejsca został:

 

Imię i nazwisko:  Krzysztof Sarkowicz

Ośrodek: Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Wałbrzychu

Tytuł piosenki: „Song o ciszy”

Są z nami