KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Trzebinia

Opublikowany:28.06.2016 07:46


Świetlica Terapeutyczna w Trzebini swoją działalność rozpoczęła w 2001 roku. Działa w oparciu o zadania zlecane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nasza świetlica jest placówką pobytu dziennego i działa w godzinach popołudniowych (od 15:00 do 19:00) w budynku przy ul. Luzara 1 w Trzebini.
Celem działań naszej świetlicy jest rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży z różnoraką niepełnosprawnością, która ma na celu usprawnienie ich funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im szans na aktywne, autentyczne i dające zadowolenie z życia, uczestnictwo w środowisku lokalnym i rodzinnym. Podejmowana kompleksowa rehabilitacja ma dać naszym niepełnosprawnym podopiecznym możliwości właściwego pełnienia ról społecznych oraz pobudzania aktywności własnej, co w efekcie sprzyja poprawie ich ogólnego funkcjonowania psychomotorycznego, a co za tym idzie funkcjonowania w społeczeństwie.

Uczestnicy zajęć
Świetlica obejmuje swoja opieką grupę 20 osób, w wieku od 6 lat, dotkniętych różnoraką niepełnosprawnością /w tym; ruchową, intelektualną, sprzężeniami, przewlekłymi chorobami somatycznymi/, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Nasi podopieczni dowożeni są na zajęcia z terenu gminy Trzebinia i okolic (Trzebinia, Gaj, Wola Filipowska, Bolęcin, Myślachowice, Psary, Dulowa).

Zajęcia terapeutyczne:
W świetlicy prowadzone są zajęcia; reedukacyjne, arteterapeutyczne, plastyczne, usprawniające czynności życia codziennego. Prowadzona jest także rehabilitacja ruchowa indywidualna i grupowa, zajęcia logopedyczne oraz wsparcie pedagogiczne.

Zajęcia reedukacyjne – w ramach zajęć reedukacyjny nasi podopieczni doskonalą bądź zdobywają podstawowe umiejętności samoobsługowe oraz zdobywają podstawowe wiadomości z wiedzy ogólnej, uczą się pisać, czytać, liczyć.
Wśród organizowanych zajęć są także; zajęcia reedukacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia manualne, zajęcia świetlicowe, zajęcia rekreacyjne, zajęcia komputerowe, zajęcia relaksacyjne.
 

reeedukacja
Zajęcia reedukacyjne

Zajęcia plastyczne – w ramach zajęć plastycznych realizowanych w pracowni plastycznej podopieczni wykonują prace o różnorakiej tematyce korzystając z różnorodnych technik plastycznych (pracują z gliną, modeliną, masą papierową, masą solną, masą lejną, wykonują samodzielnie i ozdabiają różne prace ceramiczne, malują farbami akrylowymi, plakatowymi, pastelami, wykonują malunki na szkle, poznają metodę zdobienia decoupage, kolażu itp.). W ramach zajęć plastycznych także prowadzone są zajęcia majsterkowe z użyciem drewna, decoupage i wiele innych technik./
 

majsterkowe
Zajęcia majsterkowe
 
 majsterkowe2
 

ceramiczne
Zajęcia ceramiczne


Zajęcia arteterapeutyczne;
Zajęcia arteterapeutyczne prowadzone z niepełnosprawnymi podopiecznymi Świetlicy są podzielone na bloki zajęć;
- teatralne; drama, pantomima i oglądanie spektakli, przygotowywanie teatrzyków lalek i cieni; wykonywanie inscenizacji i improwizacji; recytacja.
- muzyczne; muzykoterapia bierna i aktywizująca, relaksacyjna, trening relaksacyjny, muzykowanie, nauka śpiewania.
- taneczne; taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe i improwizacje ruchowe przy muzyce, improwizacje ruchowe; ćwiczenia oddechowe;
- biblioterapię; Czytanie głośne tekstów i rozmowa. Słuchanie tekstów biblioterapeutycznych i udział w zajęciach bibliotecznych.
- Filmoterapię; udział w projekcji filmów, seansach kinowych i dyskusja po nich.
- Chromoterapię – praca z kolorami; tworzenie prac plastycznych za pomocą różnych technik.
- Aromaterapię– stosowanie olejków zapachowych, herbatek owocowych, ziół do zajęć relaksacyjnych.
- Terapię zajęciową; terapia poprzez wykonywanie określonych zajęć i prac ręcznych.

 arlekiny
Arlekiny w Oświęcimiu
 

dp
Dzień Patrona w Trzebini
 

Zajęcia logopedyczne - w ramach zajęć logopedycznych realizowanych indywidualnie i grupowo, dzieci wykonują ćwiczenia logopedyczne, emisyjne i dykcyjne oraz uczestniczą w zabawach mających na celu doskonalenie działania całego aparatu mowy, niwelowanie wad wymowy.

Zajęcia komputerowe – w ramach zajęć komputerowych młodzież uczy się obsługi komputera, korzystania z Internetu, oraz korzysta z możliwości komputerowych programów edukacyjnych i gier rozrywkowych.

Zajęcia kulinarne – codziennie w ramach przygotowania podwieczorków uczestnicy samodzielnie /przy wsparciu terapeutów/ przygotowują posiłek, uczą się prostych czynności, jak parzenie herbaty, przygotowanie kanapek, ale również np. jak upiec pizzę, zrobić obiad lub smaczny deser.

 kulinarne
Pieczemy ciasteczka
 

kulinarne2

kulinarne2

Zajęcia kulinarne
Zajęcia usprawniające czynności życia codziennego - w ramach tych zajęć podopieczni uczą się samodzielności w ubieraniu, ogólnej samoobsłudze, dbają o porządek pomieszczeń i stanowisk, z których korzystają, poznają obsługę sprzętów gospodarstwa domowego. Podczas zajęć terenowych uczą się korzystać z miejsc użyteczności publicznej, dokonywać prostych zakupów oraz poruszać się bezpiecznie po ulicy.
 

Zajęcia rehabilitacyjne – w sali rehabilitacyjnej dzieci uczestniczą w ćwiczeniach na specjalistycznym sprzęcie, zabawach ruchowych, konkursach sprawnościowych, oraz realizują indywidualne plany rehabilitacji. W ramach rehabilitacji ruchowej nasi podopieczni korzystają z basenu oraz okresowo biorą udział w wyjazdach do Aqua Parku w Krakowie.
 

ruchowe2
Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu
 

nordic walking
Nordic Walking

 piknik
Piknik na trawie
 

rower
Uczymy się jeździć na rowerze

W ramach zajęć świetlicowych uczestnicy biorą także czynny udział w licznych imprezach organizowanych na terenie naszej placówki oraz miasta Trzebini i powiatu chrzanowskiego (ogólnopolski Piknik Muzyczny, Dzień Patrona, Piknik z Okazji Dnia Matki i Dziecka, spotkania świąteczne, kiermasze okolicznościowe, turniej tenisa stołowego, turniej Boccia), spotkaniach i zabawach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczo-turystycznych krajowych i zagranicznych, wystawach i koncertach, wyjazdach na spektakle teatralne i kinowe.
 

muzeum w chrzanowie
Wycieczka do Muzeum w Chrzanowie
 

ogród lema
Wycieczka do Ogrodu Lema w Krakowie


 
Mikołajki w Świetlicy
 

Świetlica Terapeutyczna w Trzebini
Kierownik Katarzyna Szarzyńska
ul. ks. hm. Mariana Luzara 1
32-540 Trzebinia
tel. 0501-899-927  lub 032-612-13-75

trzebiniawtz@poczta.fm
www.wtztrzebinia.pl

Dołącz do nas na Facebooku;
https://www.facebook.com/Fundacja-imBrata-Alberta-Warsztat-Terapii-Zaj%C4%99ciowej-w-Trzebini-189298134598142/?fref=ts

Możesz pomóc Naszym podopiecznym przekazując darowiznę na konto:
Bank PeKaO S.A  27 1240 4269 1111 0000 4675 3245
Fundacja im. Brata Alberta
Świetlica Terapeutyczna w Trzebini

Są z nami