KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - Informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:14.12.2016 13:36

Znak sprawy: dostawa produktów spożywczych                                                                                                 Kraków, 14.12.2016 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- w ramach zadania nr 1 - dostawa artykułów spożywczych - 28 183,89 zł

- w ramach zadania nr 2 - dostawa jaj - 5 759,50 zł

- w ramach zadania nr 3 - dostawa mięsa i wędlin - 104 126,20 zł

- w ramach zadania nr 4 - dostawa mrożonek - 21 980,90 zł

- w ramach zadania nr 5 - dostawa produktów nabiałowych - 48 844,23 zł

- w ramach zadania nr 6 - dostawa pieczywa  - 22 688,96 zł

- w ramach zadania nr 7 - dostawa owoców i warzyw - 12 880,45 zł

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (w tym ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach):

 

W ramach zadania nr 1 - dostawa artykułów spożywczych -

1/ PPH „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska; ul. Żołnierska 20 a; 62-800 Kalisz; cena: 40 521,03 zł

2/ Firma Handlowa „TROKOS” Spółka jawna; Małgorzata Trojańska, Józef Trojański; ul. Krakowska 409; 32-420 Gdów; cena: 42 980,32 zł

3/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 41 010,22 zł

 

 

W ramach zadania nr 2 - dostawa jaj

1/ PPH „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska; ul. Żołnierska 20 a; 62-800 Kalisz; cena: 8 820,00 zł

2/ Paweł Kowalik gospodarstwo Ogrodniczo - Hodowlane Brzezie, ul. Szlachecka 158, 32-080 Zabierzów; cena: 6 510,00 zł

3/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 7 000,00 zł

4/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Wygoda 147; 32-700 Bochnia; cena: 7 800,00 zł

 

W ramach zadania nr 3 - dostawa mięsa i wędlin

1/ PH REMAX Ryś, Ryś Sp. Jawna; ul. Zamkowa 13; 32-067 Tenczynek; cena: 104 619,90 zł

 

W ramach zadania nr 4 - dostawa mrożonek

1/ Jerzy Nowak Firma Handlowa FRUKTUS, ul. Balicka 56; 30-149 Kraków; cena: 21 232,05 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 23 584,60 zł

 

W ramach zadania nr 5 - dostawa produktów nabiałowych

1/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Wygoda 147; 32-700 Bochnia; cena: 58 434,43 zł

 

W ramach zadania nr 6 - dostawa pieczywa 

1/ Rafapol Sp. z o.o.; ul. Niecała 32; 32-080 Zabierzów; cena: 29 993,98 zł

2/ ZPC „ZŁOTY KŁOS” Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska  Spółka Jawna; os. Barwinek 28; 25-113 Kielce; cena: 24 497,61 zł

 

W ramach zadania nr 7 - dostawa owoców i warzyw

1/ przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agata Dumana; Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; cena: 12 019,45 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 14 122,40 zł

 

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

 

 

Załączniki do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Są z nami