KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Rudawa: dostawa warzyw i owoców dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:27.04.2017 15:03

Znak sprawy: dostawa owoców i warzyw - maj - sierpień               Kraków, 27.04.2016 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11 226,14 zł

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (w tym ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach):

 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe - Agata Dumana - Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; cena: 12 768,45 zł

 

 

 

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

 

Załącznik do pobrania:

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Są z nami