KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Fundacja im. Brata Alberta: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - wyniki

Opublikowany:01.09.2017 15:01

wyniki

Są z nami