KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Być dobrym jak... miód

Opublikowany:13.09.2017 10:14

Podczas weekendowego Święta Miodu i Pszczoły w Krzeszowicach zebrano 30,6l miodu i 0,4l pyłku kwiatowego dla Podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta. Dziękujemy!!

 Zachęcamy do zapoznania się z krótką relacją autorstwa Ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego:

"Mszą św. koncelebrowaną w nowo wzniesionym kościele św. Jana Pawła II w Krzeszowicach rozpoczęły się I Małopolskiego Dni Pszczelarza i VI Krzeszowickie Miodobranie, zorganizowane z okazji 110. rocznicy powstania Towarzystwa Pszczelarskiego "Barć". W czasie kazania pozwoliłem sobie sparafrazować słowa św. Brata Alberta "Być dobrym jak chleb" na słowa "Być dobrym jak miód". W czasie procesji darów, oprócz wyrobów pszczelarskich, przyniesiona została praca wykonana przez osoby niepełnosprawne ze Świetlicy Terapeutycznej w Radwanowicach Fundacja im. Brata Alberta Była to obraz Matki Bożej - uwaga! - z ulem.

Po mszy św. pochód z pocztami sztandarowymi na krzeszowicki Rynek, gdzie odbywa się przez cały dzień festyn prowadzony przez piosenkarkę Lidię Jazgar. Po oficjalnych wystąpieniach prezesa Bogusława Latawca i Kazimierza Marszałka jako pierwsi na scenie pojawili się niepełnosprawni aktorzy z teatrzyku "Radwanek". Sztukę o św. Bracie Albercie przygotowała Małgorzata Godek-Wójcik z Fundacja im. Brata Alberta WTZ w Radwanowicach-Czernichowie.

Cały czas otwarte są kramy, w tym stoisko z wyrobami osób niepełnosprawnych. Trwa też zbiórka miodu dla podopiecznych Schroniska dla Niepełnosprawnych. Odbywa się także pokaz lania świec z wosku. Dopisuje wspaniała pogoda. No i wspaniałe humory. Wielkie słowa uznania dla organizatorów i całej Braci Pszczelarskiej! Bądźcie dobrzy jak miód! Darz ul!"

Są z nami