KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku - odpowiedź na zapytanie przetargowe

Opublikowany:27.09.2017 13:30

WTZ/01/2017                                                                                       

Chełmek, 27.09.2017 r.

 

Zamawiający informuje, że od zainteresowanego Wykonawcy wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej treść wniosku oraz odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści dostawę autobusu  z wnętrzem (ściany, sufit, słupki) pokrytym przez producenta autobusu oraz klimatyzacją montowaną także przez producenta autobusu (zabudowy)? Oferowane przez nas rozwiązania są  lepsze i bardziej dostosowane do potrzeb klienta. Np. oferowany przez nas sposób pokrycia tapicerki powoduje lepsze wyciszenie pojazdu, a klimatyzacja jest bardziej wydajna (min. 10 kW).

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Są z nami