KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku - odpowiedź na zapytanie przetargowe 2

Opublikowany:28.09.2017 09:55

 

WTZ/01/2017                                                                                      

 Chełmek, 28.09.2017 r.

 

Zamawiający informuje, że od zainteresowanego Wykonawcy wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej treść wniosku oraz odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści dostawę autobusu  z lakierem nadwozia -białym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę autobusu  z białym lakierem nadwozia.

 

Są z nami