KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:13.12.2017 20:08

Znak sprawy: dostawa produktów spożywczych                               Kraków, 13.12.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- w ramach zadania nr 1 - dostawa artykułów spożywczych - 33 860,56 zł

- w ramach zadania nr 2 - dostawa jaj - 5 554,50 zł

- w ramach zadania nr 3 - dostawa mięsa i wędlin - 95 171,32 zł

- w ramach zadania nr 4 - dostawa mrożonek - 19 358,54 zł

- w ramach zadania nr 5 - dostawa produktów nabiałowych - 51 952,14 zł

- w ramach zadania nr 7 - dostawa owoców i warzyw -  11 092,07zł

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (w tym ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach):

 

W ramach zadania nr 1 - dostawa artykułów spożywczych -

1/ PPH „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska; ul. Żołnierska 20 a; 62-800 Kalisz; cena: 43 551,05 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 44 230,94 zł

 

W ramach zadania nr 2 - dostawa jaj

1/ Paweł Kowalik gospodarstwo Ogrodniczo - Hodowlane Brzezie, ul. Szlachecka 158, 32-080 Zabierzów; cena: 9 030,00 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 10 000,00 zł

 

W ramach zadania nr 3 - dostawa mięsa i wędlin

1/ PH REMAX Ryś, Ryś Sp. Jawna; ul. Zamkowa 13; 32-067 Tenczynek; cena: 102 545,10 zł

 

W ramach zadania nr 4 - dostawa mrożonek

1/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 29 884,50 zł

 

W ramach zadania nr 5 - dostawa produktów nabiałowych

1/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Wygoda 147; 32-700 Bochnia; cena:  63 625,63 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 67 115,78 zł

 

 

 

W ramach zadania nr 7 - dostawa owoców i warzyw

1/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agata Dumana; Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; cena: 12 981,15 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 15 704,95 zł

 

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

 

Są z nami