KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja o wyniku postępowania

Opublikowany:29.12.2017 16:29

Ogłoszenie o wyniku znajduje się w pliku do pobrania.

Ogłoszenie

Są z nami