KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Przeżyjmy to jeszcze raz

Opublikowany:19.02.2018 10:05

Eliminacje Regionalne do XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej "ALBERTIANA 2018", które odbyły się dzisiaj w Zgierzu, przeszły już do historii.

Dziękuję w imieniu Fundacji im. Brata Alberta i Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" wszystkim, którzy przyczynili się, sprawili, że dzisiejsze Wydarzenie - Festiwal Teatralny "Albertiana 2018" stał się świętem osób niepełnosprawnych!
Świętem pięknym, radosnym, kolorowym, uśmiechniętym, pełnym przyjaźni i serdeczności wokół.
Dziękuję Prezesowi Fundacji im. Brata Alberta -Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Dziękuję Urzędowi Miasta Zgierza z Panem Prezydentem Przemysławem Staniszewskim na czele, Starostwu Powiatowemu w Zgierzu i Panu Staroście Bogdanowi Jarocie, Szkole Podstawowej nr.8 w Zgierzu i Paniom Dyrektor Grażynie Sadok i Lilianie Sobieskiej-Jędruszczak, Panu Prezesowi Michałowi Pieruń, Pani Naczelnik Elżbiecie Sakiewa, a nade wszystko i najpiękniej dziękuję moim przyjaciołom z Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu z Panią Przewodniczącą Bożenną Piotrowicz i Panią Kierownik Małgorzatą Potakowską na czele!
Dziękuję wszystkim wspaniałym aktorom, terapeutom i opiekunom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
Dziękuję pięknie wszystkim i... do zobaczenia za rok!

Zdj. Kasia Bujnowicz

 

Są z nami