KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu/mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach - informacja o wyniku

Opublikowany:26.02.2018 11:19

Radwanowice, 26.02.2018 r.

 

Wykonawcy, uczestnicy postępowania

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  pojazdu/mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach.

Postepowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Są z nami