KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

XXV – lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”

Opublikowany:16.04.2018 07:45

10 kwietnia 2018 r. odbyły się uroczystości Jubileuszu XXV – lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”. Ponad 25 lat temu, 1 kwietnia 1993 r. oficjalnie rozpoczął działalność nasz Warsztat.

Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą, w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie, którą koncelebrowali Ksiądz Prezes Tadeusz Isakowicz-Zaleski i Ksiądz Proboszcz Adama Machowski. Muzycznie Mszę Świętą uświetnili uczestnicy i pracownicy naszej bratniej placówki z Torunia – Warsztatu Terapii Zajęciowej „Bratanki”. W kazaniu Ksiądz Prezes wspominał o naszej Dobrodziejce pani Czarnowskiej, początkach naszego Warsztatu oraz dziękował wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w budowaniu Fundacji im. Brata Alberta i naszej placówki. Ksiądz Prezes wspominał również naszych podopiecznych i pracowników, również tych, którzy już odeszli do Pana Boga.

Po Mszy Świętej pani Kierownik Agnieszka Urbańska powitała szanownych gości oraz  wręczyła podziękowania w postaci pamiątkowych płaskorzeźb Karczemki i kwiatów
dla: Księdza Prezesa Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, Księdza Proboszcza Adama Machowskiego, Dyrektor PFRON w Toruniu pani Aleksandry Gierej, przedstawicieli Powiatu Aleksandrowskiego pani Renaty Golec – Przewodniczącej Rady Powiatu Aleksandrowskiego oraz pana Arkadiusza Świątkowskiego – Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu Aleksandrowskiego, Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski – pana Andrzeja Olszewskiego, Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawskiego pana Andrzeja Cieśli, dla PCPR
w Aleksandrowie Kujawskim, który reprezentowała pani Dominika Janas, dla władz statutowych Fundacji im. Brata Alberta, które reprezentował pan Grzegorz Popadiak – sekretarz Zarządu Fundacji im. Brata Alberta. Szczególne podziękowania Pani Agnieszka Urbańska złożyła na ręce rodziców naszych podopiecznych. Specjalne podziękowania od uczestników i pracowników WTZ „Karczemka” otrzymała pani Kierownik Agnieszka Urbańska. Następnie goście obecni w kościele przekazali życzenia, listy gratulacyjne, upominki i kwiaty na ręce Prezesa Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego i pani Agnieszki Urbańskiej.

Po Mszy Świętej uroczystości przeniosły się do siedziby WTZ „Karczemka”, gdzie uczestnicy Świetlicy Terapeutycznej w Otłoczynie przedstawili krótką opowieść o Świętym Bracie Albercie. Następnie było wspólne biesiadowanie zakończone degustacją okolicznościowego tortu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, dobre słowo. Szczególne podziękowania składamy na ręce Księdza Prezesa. Dziękujemy Księdzu Adamowi, oddziałowi PFRON
w Toruniu, władzom Powiatu Aleksandrowskiego i Gminy Aleksandrów Kujawski, władzom statutowym Fundacji im. Brata Alberta, władzom Gminy Waganiec, uczestnikom, kierownikowi i pracownikom WTZ „Bratanki” za oprawę muzyczną, naszym Dobroczyńcom, Przyjaciołom, Wolontariuszom i Pracownikom.

Wyjątkowo dziękujemy naszym podopiecznym i ich rodzicom, bez których
nie moglibyśmy funkcjonować.

Są z nami