KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Odeszła do nieba Pani Bożenna Piotrowicz

Opublikowany:09.05.2018 07:05

Odeszła do nieba Pani Bożenna Piotrowicz. Osoba niezwykła. Przyjaciel Fundacji im. Brata Alberta. Zakochana w drugim człowieku, szczególnie w tym najbardziej łaknącym ciepła i miłości. W człowieku , który pragnie obecności , pomocy i wsparcia drugiej osoby, bo bez niej sam nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Zakochana bez reszty w człowieku niepełnosprawnym.
Osobom niepełnosprawnym intelektualnie poświęciła swoje siły i zdrowie, podporządkowała swoją niezwykłą aktywność życiową. Troszczyła się z niezwykłym zaangażowaniem o każdego podopiecznego. Stworzyła warunki do pełnego i godnego życia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie..
Przez ostatnie 15 lat Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu i Fundacja im. Brata Alberta, min. dzięki wsparciu i pomysłom Pani Bożenny zorganizowało wiele wspólnych działań, jak choćby Eliminacje Regionalne do Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralno- Muzycznego "Albertiana". Jej niezwykłe poświęcenie i praca na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przyjaźń z Fundacją im. Brata Alberta i jej podopiecznymi, zaowocowało tym, że w 2008 roku z rąk Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, otrzymała najwyższe wyróżnienie Fundacji - Medal św. Brata Alberta.
Dziękujemy Pani Bożenno za wszelkie dobro, za przykład szacunku i poświęcenie dla drugiego człowieka.
Fundacja im. Brata Alberta składa Najbliższej Rodzinie wyrazy ogromnego żalu i współczucia.

Są z nami