KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzy i owoców dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja o wyniku

Opublikowany:09.05.2018 12:40

Radwanowice, 08.05.2018 r.

 

Wykonawcy, uczestnicy postępowania

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że w dniu 08.05.2018 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę warzyw i owoców dla Schroniska dla Niepełnosprawnych
w Radwanowicach.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego Agata Dumana.

 

UZASADNIENIE

W związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, który złożył ofertę ocenioną najwyżej nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W wyniku powyższych czynności Zamawiający uznał, że oferta oceniona najwyżej
nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia.

Poniżej szczegółowa punktacja przyznana złożonym ofertom:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agata Dumana; Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; liczba otrzymanych punktów wynosi 100,00;
  2. Albert Sp. z o. o. Sp.k., ul. Polna 13/2, 32 – 120 Nowe Brzesko; liczba otrzymanych punktów wynosi 61,51.

 

 

Załącznik do pobrania:

Informacja o wyniku

Są z nami