KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Akcja protestacyjna Warsztatów Terapii Zajęciowej

Opublikowany:05.06.2018 08:20

AKCJA PROTESTACYJNA

WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, O CO CHODZI ?

 

  Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki działające na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich celem jest prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do rozwoju samodzielności i nabywanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy. W całej Polsce funkcjonuje ponad 700 placówek, w których ponad 27 tysięcy osób niepełnosprawnych ma zapewnioną systematyczną rehabilitacje i wsparcie.

 

DOMAGAMY SIĘ OD RZĄDU ZWIĘKSZENIA POZIOMU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKOW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW ROCZNEGO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 1 UCZESTNIKA.

 

 

Przez ostatnie 10 lat kwota (Algorytm)  dofinansowania ze środków PFRON kosztów działalności WTZ była prawie nie zmieniana. Przez ten czas algorytm wzrósł o 8%, a minimalna pensja o 81%.  W 2008 roku kwota ta  wynosiła 150 % płacy minimalnej, a obecnie 70%.

Taka sytuacja spowodowała narastający odpływ doświadczonej kadry, posiadającej wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.  Warsztaty mają także olbrzymie kłopoty z wymianą zużytego (20 letniego) wyposażenia,  remontami obiektów czy dowozem osób niepełnosprawnych na zajęcia. Naszym Placówką grozi upadek.

 

Od 2015 roku wielokrotne apele  środowiska Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie poprawy sytuacji finansowej placówek pozostały bez konkretnego odzewu!!!!

 

Są z nami