KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzy i owoców dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach 2 - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:05.09.2018 14:39

Znak sprawy: dostawa warzyw i owoców                          

   Radwanowice, 05.09.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

11 776,17  zł

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (w tym ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach):

 

1/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agata Dumana; Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; cena: 12 331,65 zł

 

 

 

 

 

Są z nami