KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Fundacji im. Brata Alberta - Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wspólnota" - informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowany:26.10.2018 10:09

Wrocław, 26.10.2018 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, że w dniu 26.10.2018 r., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Fundacji im. Brata Alberta - Warsztatu Terapii Zajęciowej Wspólnota
we Wrocławiu. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Są z nami