KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:14.12.2018 14:59

Znak sprawy: dostawa produktów spożywczych                               Kraków, 14.12.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- w ramach zadania nr 1 - dostawa artykułów spożywczych – 41 475,13 zł

- w ramach zadania nr 2 - dostawa jaj – 7 343,28 zł

- w ramach zadania nr 3 - dostawa mięsa i wędlin – 99 842,56 zł

- w ramach zadania nr 4 - dostawa mrożonek – 33 458,63 zł

- w ramach zadania nr 5 - dostawa produktów nabiałowych – 52 559,02 zł

- w ramach zadania nr 7 - dostawa owoców i warzyw -  11 588,68 zł

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (w tym ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach):

 

W ramach zadania nr 1 - dostawa artykułów spożywczych -

1/ PPH „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska; ul. Żołnierska 20 a; 62-800 Kalisz; cena: 41 886,80 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 48 358,05 zł

 

 

W ramach zadania nr 2 - dostawa jaj

1/ Paweł Kowalik Gospodarstwo Ogrodniczo - Hodowlane Brzezie, ul. Szlachecka 158, 32-080 Zabierzów; cena: 8 610,00 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 8 200,00 zł

3/ PPH „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska; ul. Żołnierska 20 a; 62-800 Kalisz; cena: 14 200,00 zł

4/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Wygoda 147; 32-700 Bochnia; cena:  7560,00 zł

5/ „ART. – MLECZ” J. Okoczuk Spółka Jawna; 32-500 Chrzanów, ul. Śląska 64a; cena: 12 200,00 zł

 

 

 

W ramach zadania nr 3 - dostawa mięsa i wędlin

1/ SZUBRYT – Zakłady Mięsne Zbigniew Szubryt; ul. Węgrzynek 50; 33-395 Chełmiec; cena: 106 689,35 zł

1/ PH REMAX Ryś, Ryś Sp. Jawna; ul. Zamkowa 13; 32-067 Tenczynek; cena: 103 499,60 zł

 

W ramach zadania nr 4 - dostawa mrożonek

1/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 34 172,70 zł

2/ Firma Handlowa „FRUKTUS” Jerzy Nowak; ul. Balicka 56; 30-149 Kraków; cena: 32 495,60 zł

 

W ramach zadania nr 5 - dostawa produktów nabiałowych

1/ „ART. – MLECZ” J. Okoczuk Spółka Jawna; 32-500 Chrzanów, ul. Śląska 64a; cena: 60 299,09 zł

2/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Wygoda 147; 32-700 Bochnia; cena:  58 420,53 zł

 

W ramach zadania nr 6 - dostawa pieczywa 

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

W ramach zadania nr 7 - dostawa owoców i warzyw

1/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agata Dumana; Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; cena:  17 473,45 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 22 476,35 zł

 

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

 

 

Załącznik do pobrania:

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Są z nami