KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie w okresie roku 2019 usługi transportu drogowego osób dla WTZ Radwanowice - Czernichów- wyniki postępowania

Opublikowany:28.12.2018 22:25

Radwanowice, 28.12.2018 r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

dotyczy:          postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
w przedmiocie świadczenia w okresie roku 2018 usługi transportu drogowego osób na rzecz Fundacji im. Brata Alberta – Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, Radwanowice  1, 32 - 640   Rudawa

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postepowaniu złożono 4 oferty:

  1. Transport osobowy Skawiniak Sławomir Franczak, ul. Ogrody 38A, 32-050 Skawina, cena brutto i kilometra 2,40 PLN,
  2. Transport osobowy Franciszek Czekaj, ul. F. Stefczyka 79, 32-070 Czernichów, cena brutto 1 kilometra 1,85 PLN,
  3. Mal Bus Malik Ewa, Malik Konrad sp.j., Czułów 16, 32-060 Liszki, cena brutto 1 kilometra 1,97 PLN,
  4. Tadeusz Klita Transport osobowy, Kaszów 551, 32-060 Liszki, cena brutto 1 kilometra 2,20 PLN.

 

Na podstawie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionych Państwu
w załączniku nr 1 do zaproszenia uznano, że ofertę z najniższą cena złożył Pan Franciszek Czekaj prowadzący firmę  Transport osobowy Franciszek Czekaj.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Transport osobowy Skawiniak Sławomir Franczak, ul. Ogrody 38A, 32-050 Skawina,
  2. Transport osobowy Franciszek Czekaj, ul. F. Stefczyka 79, 32-070 Czernichów
  3. Mal Bus Malik Ewa, Malik Konrad sp.j., Czułów 16, 32-060 Liszki
  4. Tadeusz Klita Transport osobowy, Kaszów 551, 32-060 Liszki
  5. a/a

 

 

Są z nami