KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r.

Opublikowany:04.12.2019 13:28

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej "Karczemka"

Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

SIWZ wraz z załącznikami i formularzem ofertowym.

Zamówienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 grudnia 2019 r. pod nr. 631873-N-2019.

Są z nami