KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2020 r. - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:12.12.2019 13:40

Otłoczyn, dnia 12 grudnia 2019 r.

 

Oznaczenie sprawy: 2/2019

Informacja

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób
 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2020 r.

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 z poz. 1986, 2215), Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu dotyczące:

  1. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 168.000,00 zł
  2. firm i adresów Wykonawców, którzy założyli oferty w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 800 – wpłynęła jedna oferta -  Firma STHU Szymon Stasiulewicz, ul. Bema 93b, 87-720 Ciechocinek,
  3. ceny, wieku pojazdów i czas podstawienia samochodu zastępczego  ( kryteria Zamawiającego) – oferta nr 1 - cena za km w Ofercie – 3,27 zł – kwota Oferenta – 212.550,00 zł, średni wiek pojazdów w ofercie – 7 lat, czas podstawienia samochodu zastępczego do 30 min.Są z nami