KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r. (II)

Opublikowany:12.12.2019 21:10

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej "Karczemka"

Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r. (II)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:
SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI I FORMULARZEM OFERTOWYM.

 Zamówienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 grudnia 2019 r. pod nr 635916-N-2019.

 

SIWZ do pobrania

Są z nami