KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego na świadczenie w roku 2020 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:13.12.2019 11:15

                                                                                                              Kraków, 13.12.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

  • 158 950,80 PLN brutto

 

  1. Wykonawca, który złożył ofertę w terminie oraz zaoferowana przez niego cena:

FHU Arti Artur Trybus, Wola Filipowska ul. Białka 17, cena 158 160,00 PLN.

 

Są z nami