KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:13.12.2019 19:36

Znak sprawy: dostawa produktów spożywczych                               Kraków, 13.12.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- w ramach zadania nr 1 - dostawa artykułów spożywczych – 34 686,30 zł

- w ramach zadania nr 2 - dostawa jaj – 4 993,46 zł

- w ramach zadania nr 3 - dostawa mięsa i wędlin – 94 951,69 zł

- w ramach zadania nr 4 - dostawa mrożonek – 25 031,16 zł

- w ramach zadania nr 5 - dostawa produktów nabiałowych – 48 768,02 zł

- w ramach zadania nr 7 - dostawa owoców i warzyw -  14 844,08 zł

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (w tym ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach):

 

W ramach zadania nr 1 - dostawa artykułów spożywczych -

1/ PPH „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska; ul. Żołnierska 20 a; 62-800 Kalisz; cena: 41 596,14 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 49 466,21 zł

 

 

W ramach zadania nr 2 - dostawa jaj

1/ Paweł Kowalik Gospodarstwo Ogrodniczo - Hodowlane Brzezie, ul. Szlachecka 158, 32-080 Zabierzów; cena: 6 720,00 zł

2/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 10 000,00 zł

3/ PPH „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska; ul. Żołnierska 20 a; 62-800 Kalisz; cena: 11 000,00 zł

4/ JAJCO  Mariusz Turczyński; ul. Pana Tadeusza 6 B; 30-727 Kraków; cena: 8 000,00 zł

 

 

W ramach zadania nr 3 - dostawa mięsa i wędlin

1/ Hurtownia Drobiu i Wędlin Robert Biernat; 34-713 Skawa 265; cena: 111 751,50 zł

1/ PH REMAX Ryś, Ryś Sp. Jawna; ul. Zamkowa 13; 32-067 Tenczynek; cena: 119 044,80 zł

 

W ramach zadania nr 4 - dostawa mrożonek

1/ Firma Handlowo - Usługowa MEGA Marek Gaj, ul. Legionów Polskich 21 A, 32-065 Krzeszowice; cena: 32 418,30 zł

2/ Firma Handlowa „FRUKTUS” Jerzy Nowak; ul. Balicka 56; 30-149 Kraków; cena: 29 678,10 zł

3/ Firma Handlowo – Usługowa „GALLOD – HURT”; Bronisław Kłósek; 32-733 Trzciana; ul. Leszczyna 159; cena: 33 925,20 zł

 

W ramach zadania nr 5 - dostawa produktów nabiałowych

1/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Wygoda 147; 32-700 Bochnia; cena:  61 028,71 zł

 

W ramach zadania nr 6 - dostawa pieczywa   

1/ Piekarnia Mechaniczna Marcin Wąs; 32-300 Olkusz; Osiek 180; cena: 24 757,58 zł

2/ ZPC „Złoty Kłos” Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Spółka Jawna; 25-113 Kielce; os. Barwinek 28; cena: 24 785,12 zł

3/ Piekarnia Janina Zaborowska; Kaszów 64; 32-060 Liszki; cena: 29 596,91 zł

 

W ramach zadania nr 7 - dostawa owoców i warzyw

1/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agata Dumana; Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; cena:  18 511,35 zł

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

 

 

 

Są z nami