KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2020 r.(II)- informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowany:19.12.2019 12:44

Otłoczyn, dnia 19 grudnia 2019 r.

Ozn. Spr. „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r.(II)”

 

Informacja o unieważnieniu postępowania zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r.(II)”,
że działając na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r”(II), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Są z nami