KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r. – III

Opublikowany:19.12.2019 12:50

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej "Karczemka"

„Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2020 r. – III”

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

SIWZ wraz z załącznikami i formularzem ofertowym.

Zamówienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 grudnia 2019 r. pod nr. 637584 -N-2019.

Są z nami