KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „ALBERTIANA”

Opublikowany:07.01.2020 13:26

To już po raz 20-ty, na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,  wystąpią finaliści Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „ Albertiana”.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2001roku. Od 2003 roku współorganizatorem Festiwalu, obok Fundacji im. Brata Alberta, jest Fundacja „Mimo Wszystko”.

Fundacja im. Brata Alberta bardzo dba o odkrywanie, pielęgnowanie i rozwijanie talentów swoich Podopiecznych. Szczególną rolę odgrywa tu teatr. Teatr nie tylko bawi i wzrusza – uczestniczenie w zajęciach teatralnych wzmacnia poczucie przynależności, integruje, buduje poczucie odpowiedzialności za pracę całego zespołu. Dla osób niepełnosprawnych najwspanialsze w tworzeniu teatru nie jest występowanie na scenie czy otrzymywanie nagród – najwspanialsze jest wszystko to, co dzieje się po drodze: poznawanie i przebywanie wśród ludzi.

Przygotowując spektakle teatralne, Podopieczni uczą się odpowiedzialności, partnerskiego współdziałania w grupie, często sobie nawzajem pomagają. Przezwyciężanie trudności przy nauce tekstu wzmacnia Ich poczucie wartości, a chęć osiągnięcia postawionego przed Nimi celu powoduje, że stają się bardziej cierpliwi, stanowczy i zdeterminowani. Wszystkie te cechy, odkryte, nabyte czy nauczone, Osoby Niepełnosprawne przenoszą do życia codziennego, ułatwiając sobie funkcjonowanie w społeczeństwie.

W trakcie uroczystej, finałowej gali „ALBERTIANY” wręczane są Medale Św. Brata Alberta. Od 1997 roku Fundacja im. Brata Alberta przyznaje je osobom szczególnie zasłużonym w niesieniu pomocy ludziom niepełnosprawnym. Medale otrzymywali przedsiębiorcy, artyści, sportowcy, aktorzy, duchowni – zarówno osoby znane z pierwszych stron gazet, jak i te działające w swojej, lokalnej społeczności. Mówmy o nich, pokazujmy ich i chwalmy, aby stawali się przykładem i inspiracją dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedza, że chcą pomagać. Dobrzy ludzie są wśród nas.

 

W tym roku Medalami uhonorowano P. Adolfinę Głowacką, za przekazanie funduszy na budowę nowego Domu Podolskiego W Schronisku dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach. Pan Paweł Domagała został wyróżniony za wsparcie jakie okazuje Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", natomiast państwo Małgorzata i Andrzej Kilańczykowie za pomoc mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Chorzeszowie i Łodzi. Serdecznie gratulujemy!

Są z nami