KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Społeczeństwo to również my – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” - odpowiedzi na pytania

Opublikowany:22.01.2020 13:31

Radwanowice, 21.01.2020 r.

 

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym zainteresowany Wykonawca wystąpił
z poniższym pytaniem:

„W związku z opublikowanym ogłoszeniem na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Społeczeństwo to również my – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, pragnę zwrócić się do Państwa z pytaniem o dane dot. przedmiotowego projektu. Proszę serdecznie o informację dot.:

- kwot: wartości projektu i wysokości dofinansowania,
- okresu trwania projektu,
- okresu, który będzie podlegał audytowi.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

  • wartość całkowita projektu „Społeczeństwo to również my – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” wynosi 1 927 381,13 PLN
  • wysokość dofinansowania wynosi 1 829 071,00 PLN,
  • okres realizacji projektu: od 01-04-2019 r. do 31-03-2022 r.
  • okres podlegający audytowi: audyt przeprowadzony będzie w marcu 2020 r. i dotyczy I okresu finansowania tj. od 01-04-2019 r. do 31-03-2020 r.

 

Są z nami