KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Kraków

Opublikowany:29.01.2020 14:01

 

Świetlica Terapeutyczna działa codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 15 -19. Z  zajęć grupowych i  indywidualnych korzysta 16 Beneficjentów będących osobami niepełnosprawnymi. Celem działań terapeutycznych  jest  wyposażenie Beneficjentów w kompetencje, umiejętności oraz wiadomości pozwalające Im na:  komunikację z otoczeniem, zdobycie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspakajania podstawowych   potrzeb oraz  umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, spędzanie czasu wolnego i integrację społeczną. Zajęcia grupowe obejmują – reedukację, arteterapię, plastykę, rehabilitację, zajęcia usprawniające czynności dnia codziennego oraz zajęcia uspołeczniające realizowane w formie wyjść do kina, kawiarni, muzeów itp. W ramach zajęć kulinarnych przygotowywany jest codziennie posiłek - podwieczorek dla wszystkich beneficjentów. Zajęcia indywidualne obejmują terapię logopedyczną, rehabilitację oraz wsparcie pedagogiczne. Każdy z Podopiecznych  uczestniczy w zajęciach zgodnie z  zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami  opracowanymi w Indywidualnych Planach Działania.

 

Adres:

Dywizjonu 303 nr 65
31-875 Kraków
tel/fax 12 647-09-00

Kierownik - Agnieszka Wiekierak-Wilk

e-mail: a.wiekierak-wilk@albert.krakow.pl

Są z nami