KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Chełmek

Opublikowany:29.01.2020 14:05

Świetlica Terapeutyczna Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku rozpoczęła swą działalność 01. IV. 2001r. Została utworzona z myślą o dzieciach niepełnosprawnych. Na ich potrzeby zaadoptowano pomieszczenia w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta  przy  ul. Przemysłowej 2.

Głównym celem Świetlicy jest ogólne usprawnianie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe, twórcze, dydaktyczne oraz zajęcia doskonalące czynności życia codziennego. Do dyspozycji dzieci jest również psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant. Na zajęcia dowożeni są uczestnicy  z Chełmka, Oświęcimia, Bobrku i Gorzowa.                                                  

Program rewalidacji uwzględnia właściwości charakterologiczne dzieci i tak organizuje proces usprawniania społecznego, aby już od dzieciństwa wdrażać je do wypełniania określonych obowiązków i korzystania z przysługujących im uprawnień. Bez względu na to, kto jest przedmiotem rewalidacji, cel jest zawsze ten sam: dążenie do przywrócenia maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, przygotowanie w miarę możliwości do normalnego życia, włączenie do społeczności.             

 

Adres:

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
tel.: 33 846 14 46
e-mail: wtzchelmek@interia.pl

Są z nami