KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Jestem samodzielny – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” - informacja o wyborze oferty

Opublikowany:30.01.2020 14:11

W załączniku informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Jestem samodzielny – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”

Załącznik

Są z nami