KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:28.09.2020 13:10

 

Znak sprawy: dostawa warzyw i owoców                                                                                                       Radwanowice, 28.09.2020 r.

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

 

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

12 378,44 zł

 

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie :

 

1/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agata Dumana; Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; cena: 13 408,50 zł

 

 

Są z nami