KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

"Łódzkie pomaga"

Opublikowany:23.11.2020 07:35

20201006_105005

Dom Pomocy Społecznej Fundacja im. Brata Alberta w Łodzi oraz Dom Pomocy Społecznej Fundacja im. Brata Alberta  DPS w Chorzeszowie realizują GRANT w ramach projektu pn. "Łódzkie pomaga", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grant ten dotyczy wsparcia mieszkańców oraz kadry Domów Pomocy Społecznej w województwie łódzkim w związku z wystąpieniem COVID-19 w ramach projektu "ŁÓDZKIE POMAGA"

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie naszych Domów, naszych mieszkańców i kadry w tym niezwykle trudnym czasie pandemii.

Są z nami