KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.

Opublikowany:21.12.2020 14:46

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę artykułów spożywczych do Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach  - części 4 – dostawa mrożonek

 

W formularzu ofertowym 3D do SIWZ w pozycji 2  -  Filet z soli mrożony; b/skóry SHP, bez glazury, barwa biała -  dopuszcza się 20% glazury

Są z nami