KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.

Opublikowany:23.12.2020 22:48

Znak sprawy: dostawa produktów spożywczych                              Kraków, 23.12.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- w ramach zadania nr 1 - dostawa artykułów spożywczych – 33 244,60 zł

- w ramach zadania nr 2 - dostawa jaj – 4 120,20 zł

- w ramach zadania nr 3 - dostawa mięsa i wędlin – 100 576,27 zł

- w ramach zadania nr 4 - dostawa mrożonek – 25 745,31 zł

- w ramach zadania nr 5 - dostawa produktów nabiałowych – 50 362,94 zł

- w ramach zadania nr 7 - dostawa owoców i warzyw -  15 202,86 zł

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (w tym ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach):

 

W ramach zadania nr 1 - dostawa artykułów spożywczych -

1/ PPH „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska; ul. Żołnierska 20 a; 62-800 Kalisz; cena: 43 418,31 zł

 

W ramach zadania nr 2 - dostawa jaj

1/ Paweł Kowalik Gospodarstwo Ogrodniczo - Hodowlane Brzezie, ul. Szlachecka 158, 32-080 Zabierzów; cena: 6 300,00 zł

2/ PPH „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska; ul. Żołnierska 20 a; 62-800 Kalisz; cena: 12 200,00 zł

 

 

W ramach zadania nr 3 - dostawa mięsa i wędlin

1/ Hurtownia Drobiu i Wędlin Robert Biernat; 34-713 Skawa 265; cena: 104 871,90 zł

2/ PH REMAX Ryś, Ryś Sp. Jawna; ul. Zamkowa 13; 32-067 Tenczynek; cena:  112 292,78 zł

3/ Zakłady Mięsne Wadowice Sp. z o.o.; ul. Podstawie 30, 34-100 Wadowice; cena: 125 824,02 zł

 

W ramach zadania nr 4 - dostawa mrożonek

1/ Firma Handlowa „FRUKTUS” Jerzy Nowak; ul. Balicka 56; 30-149 Kraków; cena: 30 497,60 zł

2/ Widan Polska Sp. z o.o. Sp. k; ul. Jasińskiego 56 b, 37-700 Przemyśl; cena: 30 505,23 zł

 

W ramach zadania nr 5 - dostawa produktów nabiałowych

1/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Wygoda 147; 32-700 Bochnia; cena:  59 994,01 zł

 

W ramach zadania nr 6 - dostawa pieczywa   

1/ Piekarnia Mechaniczna Marcin Wąs; 32-300 Olkusz; Osiek 180; cena: 21 903,16 zł

 

W ramach zadania nr 7 - dostawa owoców i warzyw

1/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agata Dumana; Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; cena:  14 206,50  zł

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

 

 

 

 

Są z nami