KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja o wyniku postępowania

Opublikowany:30.12.2020 12:33

Radwanowice, 30.12.2020 r.

Wykonawcy, uczestnicy postępowania

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że w dniu 30.12.2020 r. wybrał oferty najkorzystniejsze dla każdego z 7 zadań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.

Za najkorzystniejsze uznano oferty:

W ramach zadania 1 - P.P.H. Polaris Małgorzata Gruszczyńska

W ramach zadania 2 - Paweł Kowalik Gospodarstwo Ogrodniczo - Hodowlane

W ramach zadania 3 - Hurtownia Drobiu i Wędlin Robert Biernat

W ramach zadania 4 - F. H. Fruktus Jerzy Nowak

W ramach zadania 5 - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

W ramach zadania 6 - Piekarnia Mechaniczna Marcin Wąs

W ramach zadania 7 - P.H.U. Agata Dumana.

 

UZASADNIENIE

W związku z faktem, że w przedmiotowym  postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), najpierw dokonał oceny złożonych ofert,
a następnie zbadał, czy Wykonawcy, których oferty oceniono najwyżej w ramach poszczególnych zadań nie podlegają wykluczeniu.

W wyniku powyższych czynności Zamawiający uznał, że Wykonawcy wskazani powyżej nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Poniżej punktacja przyznana ofertom złożonym do każdego z zadań:

Zadanie nr 1 - dostawa artykułów spożywczych:

 • P.H. Polaris Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20 a, 62-800 Kalisz, ilość uzyskanych punktów 100,00;

Zadanie nr 2 - dostawa jaj

 • Paweł Kowalik Gospodarstwo Ogrodniczo - Hodowlane Brzezie, ul. Szlachecka 158, 32-080 Zabierzów, ilość uzyskanych punktów 100,00,
 • P.H. Polaris Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20 a, 62-800 Kalisz, ilość uzyskanych punktów 51,64;

Zadanie nr 3 - dostawa mięsa i wędlin

 • Hurtownia Drobiu i Wędlin Robert Biernat, 34-713 Skawa 265, na skutek poprawienia omyłek rachunkowych cena brutto oferty zwiększyła się do 104 872,60 zł, ilość uzyskanych punktów 100,00
 • H. Remax Ryś, Ryś Sp. J., ul. Zamkowa 13, 32-067 Tenczynek, ilość uzyskanych punktów 93,39,
 • Zakłady Mięsne Wadowice Sp. z o.o., ul. Podstawie 30, 34-100 Wadowice, na skutek poprawienia omyłek rachunkowych cena brutto oferty zwiększyła się do 125 831,30 zł, ilość uzyskanych punktów 83,34;

Zadanie nr 4 - dostawa mrożonek

 • H. Fruktus Jerzy Nowak, ul. Balicka 56, 30-149 Kraków, ilość uzyskanych punktów 100,00,
 • Widan Polska Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jasińskiego 56 b, 37-700 Przemyśl, na skutek poprawienia omyłek rachunkowych cena brutto oferty zwiększyła się do 30 509,40 zł, ilość uzyskanych punktów 99,96;

Zadanie nr 5 - dostawa produktów nabiałowych

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Wygoda 147, 32-700 Bochnia, ilość uzyskanych punktów 100,00;

Zadanie nr 6 - dostawa pieczywa  

 • Piekarnia Mechaniczna Marcin Wąs, 32-300 Olkusz, Osiek 180, ilość uzyskanych punktów 100,00;

Zadanie nr 7 - dostawa owoców i warzyw

 • H.U. Agata Dumana, Kobyle 16, 32-720 Nowy Wiśnicz, ilość uzyskanych punktów 100,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. P.H. Polaris Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20 a, 62-800 Kalisz,
 2. Paweł Kowalik Gospodarstwo Ogrodniczo - Hodowlane Brzezie, ul. Szlachecka 158, 32-080 Zabierzów,
 3. Hurtownia Drobiu i Wędlin Robert Biernat, 34-713 Skawa 265,
 4. H. Remax Ryś, Ryś Sp. J., ul. Zamkowa 13, 32-067 Tenczynek,
 5. Zakłady Mięsne Wadowice Sp. z o.o., ul. Podstawie 30, 34-100 Wadowice,
 6. H. Fruktus Jerzy Nowak, ul. Balicka 56, 30-149 Kraków,
 7. Widan Polska Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jasińskiego 56 b, 37-700 Przemyśl,
 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Wygoda 147, 32-700 Bochnia,
 9. Piekarnia Mechaniczna Marcin Wąs, 32-300 Olkusz, Osiek 180,
 10. H.U. Agata Dumana, Kobyle 16, 32-720 Nowy Wiśnicz,
 11. a/a

 

 

Są z nami