KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Budowa ośrodka w Jawiszowicach

Opublikowany:16.02.2021 08:23

Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji im. Brata Alberta oraz Rodziców dzieci niepełnosprawnych, prosimy o wsparcie naszej inicjatywy.
Jesteśmy rodzicami dzieci z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, których obowiązek szkolny kończy się z chwilą osiągnięcia 25-go roku życia. Niestety, nie ma żadnej ustawy, przepisu, który pozwoliłby naszym dzieciom na kontynuację i podtrzymanie wypracowanych efektów rehabilitacji w zajęciach w placówkach terapeutycznych. Żadne ośrodki i instytucje nie są w stanie im pomóc, gdyż nie przewidziano żadnej formy wsparcia dla dzieci z tak dużym obciążeniem zdrowotnym i ich rodzinom.
Dlatego my rodzice wraz z Fundacją im. Brata Alberta, podjęliśmy się budowy ośrodka dziennego dla naszych dzieci. Jesteśmy w posiadaniu działki, a teraz czeka nas ciężka praca, aby taki ośrodek mógł powstać oraz poszukiwanie wielkich serc Darczyńców, którzy będą mogli nas wesprzeć finansowo w budowie domu dla dzieci z niepełnosprawnością w Jawiszowicach.
Zwracamy się zatem do Państwa o pomoc, prosząc o przekazanie darowizny na konto Fundacji im. Brata Alberta:

BANK PEKAO S.A. ul. Pijarska 1, KRAKÓW
52 1240 4533 1111 0010 6099 8012
z dopiskiem: „Wpłata darowizny na budowę nowego domu w Jawiszowicach”
lub wpłatę na zrzutka.pl id: ujdb39 

 

Tylko wspólnie możemy osiągnąć zamierzony cel.

Z góry dziękując za każdą możliwą wpłatę, serdecznie pozdrawiamy.

Są z nami