KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Wręczenie Nagród im. hr. Stanisława Pruszyńskiego za 2020 rok

Opublikowany:04.03.2021 12:15
Fundacja im. Brata Alberta nie istniałaby bez wsparcia i zaangażowania rzeszy ludzi o pięknych sercach - wolontariuszy, pracowników, darczyńców. Mamy to szczęście, że trwają przy nas na dobre i na złe. Razem tworzymy wielką rodzinę, rozproszoną po Polsce, ale zawsze gotową wyruszyć na pomoc w potrzebie.
Tradycją naszej Fundacji jest wyróżnianie tych, którzy poświęcając się pracy społecznej i zawodowej na rzecz osób niepełnosprawnych, poszli w ślady jednego z naszych założycieli - hr. Stanisława Pruszyńskiego. Jego idea domu z ogródkiem dla osób z niepełnosprawnościami dała początek naszej organizacji i jego imię noszą nagrody, którymi pragniemy odznaczyć i podziękować naszym Przyjaciołom za ich troskę i miłość.
 
W tym roku Kapituła postanowiła wyróżnić następujące osoby:
Pana Krzysztofa Grzesika – dyrektora Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, za wieloletnią współpracę i pomoc, pełną życzliwości i zrozumienia dotyczącą problemów gruźliczych mieszkańców Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach. Dzięki przychylności i zaangażowaniu Pana Dyrektora mogliśmy wykonać badania podopiecznych domu, a przekazane wskazówki pozwoliły na podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających chorobie. Współpraca i wsparcie ze strony Pana Dyrektora pozwoliło na podjęcie leczenia oraz rehabilitacji przez mieszkańców w warunkach szpitalnych i szybki powrót do zdrowia podopiecznych.
Pana Artura Baranowskiego – dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Nagroda im. hrabiego Stanisława Pruszyńskiego w roku 2020 przyznana została Panu Arturowi Baranowskiemu za pełną zaangażowania i życzliwości kilkuletnią pomoc w sprawach medycznych dotyczących podopiecznych Schroniska, szczególnie ważną w trudnym okresie pandemii. Pan Dyrektor zawsze z otwartością pomagał w trudnych sytuacjach związanych z problemami zdrowotnymi mieszkańców Schroniska. Wsparcie to było szczególnie ważne w okresie epidemii, kiedy dostęp do usług medycznych był znacznie utrudniony. Na pomoc ze strony Pana Dyrektora zawsze można było liczyć.
Panią Jolantę Lewandowską, od wielu lat wspomagającą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, do którego uczęszcza Jej córka. Regularnie przekazuje darowizny finansowe oraz rzeczowe dla naszych uczestników, są to najczęściej artykuły spożywcze, które wykorzystuje pracownia kulinarna. Jest osobą zaangażowaną
i aktywnie uczestniczącą w życiu Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Panią Marzannę Stasiak - wolontariusza Fundacji im. Brata Alberta w Chorzeszowie od 8 lat. Jest Prezesem Łaskiego Stowarzyszenia Rękodzieła "Szuflandia", które ściśle współpracuje z naszym Domem. Pani Marzanna od kilku lat prowadzi zajęcia terapeutyczne z naszymi mieszkańcami jako wolontariusz. Jest niezwykle życzliwa i otwarta na potrzeby innych. Jest darczyńcą naszego Domu
Pana Mateusza Rajewski wolontariusza i darczyńcę Fundacji im. Brata Alberta od kilku lat. Pan Mateusz jest najbardziej aktywnym wolontariuszem i darczyńcom w tym trudnym okresie epidemii i dzięki jego staraniom i zabiegom Fundacja im. Brata Alberta w Łodzi od samego początku była zaopatrzona w środki ochrony osobistej. Jest życzliwym i otwartym na potrzeby osób niepełnosprawnych, a w sposób szczególny wspiera podopiecznych naszej Fundacji.
Panią Magdalenę Strychalską, która jest pracownikiem Fundacji od 2001r. W swojej pracy zawodowej wykazuje się dużym zaangażowaniem oraz umiejętnością wychodzenia poza zakres swoich obowiązków. W swojej codziennej pracy, oprócz zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji naszej placówki dba o terminowość wszelkich sprawozdań, komisji i grantów. Jest osobą dyspozycyjną, na pomoc, której zawsze możemy liczyć.
Pana Andrzeja Sosina pracującego w WTZ w Trzebini od 2009r. Jest kierowcą. To dzięki niemu wszyscy docierają na zajęcia na czas i bezpiecznie wracają do domów. Dodatkowo pełni w Warsztacie funkcję konserwatora. Dba o to, żeby wszystko było w najlepszym porządku. Dzięki jego zaangażowaniu i ciężkiej pracy prawie wszystkie pomieszczenia warsztatowe są świeżo wyremontowane i odmalowane. Od lat jest aktywnie zaangażowany w pracę zawodową oraz społeczną na rzecz naszych niepełnosprawnych podopiecznych.
 
Wręczenie nagród odbyło się 23 lutego w Radwanowicach. Wszystkim wyróżnionym składamy serdecznie podziękowania za ich zaangażowanie i troskę o los osoby niepełnosprawnej.

Są z nami