KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Łódź

Opublikowany:25.11.2015 21:49

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi powstał w 1989 roku. Utworzyły go osoby związane z Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych OO. Franciszkanów z Łagiewnik k/Łodzi z p. Lechem Golczyńskim na czele. Fundacja im. Brata Alberta otrzymała od miasta na obrzeżach Łodzi budynek z ogrodem. Gmach był zniszczony, lecz urocza i spokojna lokalizacja spowodowała, że postanowiono go wyremontować. Dom jest własnością Fundacji na 99 lat.

Na przełomie 1991 i 1992 roku na Helenówku zamieszkali pierwsi pensjonariusze. Obecnie przebywa tutaj 12 chłopców z niepełnosprawnością intelektualną. Są to wyłącznie (z wyjatkiem 1 chłopca) sieroty naturalne lub społeczne. Pięciu mieszkańców uczęszcza do WTZ w Konstantynowie Łódzkim. Trzech pracuje w Zakładach Pracy Chronionej w Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim a jeden jest stałym wolontariuszem w łódzkim Banku Żywności. Trzech pozostałych pozostaje w Domu i tu odbywa się dla nich terapia różnego typu.Od samego początku istnienia DPS-u zwracamy uwagę na zajęcia sportowe jako element terapii i wychowania. W 1993 roku Fundacja przystąpiła do Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne-Polska, tworząc sekcję czyli klub sportowy pod nazwą „Helenówek”.

Dynamiczny rozwój sekcji datuje się od roku 1995r., kiedy opiekę sportową nad mieszkańcami przejął dyrektor DPS-u mgr Jan Bujnowicz. Dom ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska. W Sekcji (klubie) "Helenówek" trenują zawodnicy z Łodzi i Chorzeszowa. Do dnia dzisiejszego przedstawiciele naszego Domu czterokrotnie z dużym powodzeniem reprezentowali Polskę na arenach Europy i Ameryki Północnej. Zdobywali wiele medali na Letnich i Zimowych Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Uczestniczyli we wszystkich zawodach sportowych organizowanych przez Olimpiady Specjalne – Polska rozgrywanych na szczeblu wojewódzkim. Lista osiągnięć sportowych mieszkańów Domu w Łodzi jest długa. Odnoszą sukcesy na arenach całego świata. Reprezentowali Polskę na Igrzyskach Ogólnoświatowych w USA (Północna Karolina), w Hiszpanii ( Barcelona i Sevilla) w Holandii (Griningen) oraz w wielu Igrzyskach Ogólnopolskich, a także zawodach wojewódzkich i lokalnych.

Czołowym zawodnikiem naszej Sekcji jest Andrzej Sarnecki, który znajduje się w kadrze reprezentacji Polski na Ogólnoświatowe Igrzyska w Szanghaju w Chinach w październiku 2007 r. Jesteśmy też jako łódzki oddział Fundacji współorganizatorami wielu imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, a nawet krajowym.

Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Zgierzu. Od 5 lat wspólnie organizujemy Regionalne Eliminacje Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej "Albertiana". Wraz z Bankiem Żywności w Łodzi przygotowujemy różne akcje charytatywne.

Z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim oraz z WTZ w Zgierzu wspólnie organizujemy wiele imprez integracyjnych (min. Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej, pikniki) i kulturalnych (wystawy, prezentacje, przedstawienia teatralne itp. ). Jeden z naszych podopiecznych - Michał Racki za swoje prace otrzymywał wiele wyróżnień i nagród (min. trzecie miejsce w konkursie wojewódzkim na pracę plastyczną- wykonał piękny witraż przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem). Jego prace trafiły do Watykanu a także do niektórych polskich instytucji (np. do Sejmu RP).

Cechą charakterystyczną naszego Domu jest również turystyka. Nasi chłopcy mają w tym względzie niebagatelne sukcesy. Razem z WTZ zwiedzili wiele stolic europejskich m. in. Rzym (2-krotnie), Paryż, Amsterdam, Brukselę, Berlin, Pragę, Bratysławę, Budapeszt, Wiedeń, Wilno.

Fundacja im. Brata Alberta

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

Dyrektor Jan Bujnowicz
ul. Helenówek 7
91-366 Łódź

tel. 042-658-91-70 lub 0501-899-929

email bralbert@interia.pl

Więcej informacji na:

http://bratalbert-lodz.pl

Są z nami