KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

ŚDS Cerekiew

Opublikowany:13.07.2022 14:33

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod bocianim gniazdem” w Cerekwi jest pierwszą placówką Fundacji im. Brat Alberta na terenie powiatu bocheńskiego. Powstał z inspiracji i dzięki wysiłkom grupy rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy chcieli by ich dzieci znalazły miejsce, w którym będą mogły aktywnie spędzać czas w dorosłym życiu.

W naszym Domu mamy 36 miejsc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz psychiczną. Uczestnicy od poniedziałku do piątku przyjeżdżają do nas ze swoich domów, aby wśród przyjaciół cieszyć się z codziennej aktywności. Z pomocą terapeutów Uczestnicy wdrażają się w zwykłe domowe obowiązki, stając się bardziej samodzielni. Razem gotujemy, sprzątamy, dbamy o ogród. Wspólnie świętujemy, śpiewamy, bawimy się, pracujemy.

Uczestnicy są osobami o różnym poziomie samodzielności i sprawności. Dzięki temu każdy z nich może być dla drugiego pomocą, wzorem, motywacją do podejmowania codziennych wysiłków i brania odpowiedzialności za samego siebie. Każdy z Uczestników przychodzi do nas ze swoimi doświadczeniami, problemami, lękami, z historią własnych sukcesów, ale i porażek. Wspólnie staramy się zacząć od nowa. Uczymy się jak mówić, żeby nas słyszano i rozumiano, jak rozwiązać problem nie wywołując przy tym awantury oraz jak budować bezpieczne i szczęśliwe relacje.

Samodzielność jest wiodącym celem naszej pracy z Uczestnikami. Staramy się kształtować najpotrzebniejsze dla nich umiejętności, które pozwolą im możliwie autonomicznie żyć i zaspakajać własne potrzeby. Włączając ich w codzienne obowiązki przyzwyczajamy do brania odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.

Każdy z Uczestników ma różne potrzeby, do których staramy się podchodzić indywidualnie. Zapewniamy dla nich pomoc psychologiczną, indywidualne i grupowe zajęcia ruchowe, a także terapię zajęciową w pracowni stolarskiej, krawieckie, ogrodniczej, plastycznej, komputerowej i gospodarstwa domowego

zdj w tle (1)

Są z nami