KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Toruń

Opublikowany:25.11.2015 21:52

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta rozpoczął działalność z dniem 16 grudnia 2002 roku.
Głównym celem naszej działalności jest zaspokojenie podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zapewnianie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 36 podopiecznych z Torunia, zapewniając im wszechstronny rozwój w sześciu pracowniach terapeutycznych.
Pracownia plastyczna.
Pracownia ta jest miejscem, w którym uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi. Podczas zajęć mają możliwość swobodnego wypowiadania się, wyrażając emocje i uczucia poprzez malowanie, rysowanie. Wykonują również takie prace jak: kartki okolicznościowe, ozdoby na Boże Narodzenie, Wielkanoc, malują na szkle, lepią w glinie, a także wykonują kolaże itp. Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu kształtowanie poczucia przydatności wykonywanych prac, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, pobudzenie i rozwój wyobraźni.

Pracownia komputerowa.
Zajęcia w pracowni komputerowej mają za zadanie nauczenie praktycznej obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych takich jak drukarka, nagrywarka, skaner itp. Ćwicząc zręczność i pamięć uczestnicy korzystają z multimedialnych programów edukacyjnych oraz z gier, które służą do wszechstronnego rozwoju funkcji poznawczych i wyobraźni. Uczestnicy pracowni zajmują się redagowaniem tekstów, wykonują zaproszenia, kartki świąteczne i okolicznościowe, prowadzą także Kronikę ŚDS.

Pracownia stolarska
Podopieczni zapoznają się z obróbką drewna. Uczą się wycinania w drewnie, piłowania, wypalania, szlifowania i lakierowania powierzchni, wbijania gwoździ. Wykonują ramki do obrazów, kompozycje ścienne oraz stojące z elementami drewna. Uczestnicy tej pracowni posługują się niektórymi elektronarzędziami niezbędnymi do obróbki drewna. Nabywają podstawowych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Pracownia gospodarstwa domowego.
Pracownia gospodarstwa domowego przygotowuje uczestników do samodzielnego wykonywania podstawowych prac domowych: prania, prasowania, obsługi sprzętu AGD. Uczą się nakrywania stołu, a także dokonywania zakupów oraz dysponowania powierzoną gotówką. Podopieczni uczą się wykonywania prostych potraw, przetworów, poznają kuchnie innych krajów.

Pracownia podtrzymywania umiejętności szkolnych.
W pracowni uczestnicy rozwijają zainteresowania czytelnicze, poznają opowiadania, bajki i wiersze. Uczą się jednocześnie poprawnej wymowy, swobody wypowiedzi, a także wzbogacają swoje słownictwo. Nabywają i podtrzymują umiejętności zdobyte w trakcie nauki szkolnej. Podczas zajęć zdobywają praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego życia jak np. liczenie pieniędzy oraz rozpoznawania ich nominałów. Zdobywają wiedzę o otaczającym ich świecie, poznają tradycje, zwyczaje i kulturę. Obok nauki i pracy uczestnicy doskonalą swoje umiejętności poprzez gry i zabawy edukacyjne, które nie tylko rozwijają psychomotorykę, ale również integrują grupę. W ramach pracowni prowadzone są zajęcia teatralne.
Ponadto zapewniamy rehabilitację, pomoc psychologiczną i medyczną. Dodatkowo odbywają się zajęcia relaksacyjne i rekreacyjne.

Nasze inicjatywy.
Aukcja obrazów studentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zorganizowana w Sali Mieszczańskiej Ratusza w Toruniu połączona z prezentacją placówki.
Piknik rodzinny organizowany, co rocznie w miesiącu czerwcu, podsumowujący cały rok pracy naszych uczestników. Jest to impreza integracyjna dla podopiecznych i ich rodzin. Na pikniku uczestnicy mogą spróbować swoich sił w dyscyplinach sportowych, kulinarnych plastycznych oraz artystycznych.
Co rocznie organizujemy kiermasze okolicznościowe (Boże Narodzenie, Wielkanoc). Jest to jeden ze sposobów rozreklamowania działalności naszej placówki poprzez prezentację i sprzedaż wyrobów wykonanych przez naszych uczestników.
Organizacja wycieczek krajoznawczych po naszym regionie. Wycieczki te mają umożliwić naszym uczestnikom poznanie kultury Pomorza i Kujaw.

Na terenie naszej placówki organizujemy także spotkania z pracownikami jednostek pomocy społecznej z terenu Torunia mające na celu propagowanie działalności Fundacji, dotarcie do jak największy liczby osób wymagających pomocy poprzez udział w zajęciach ośrodka wsparcia jakim jest ŚDS.
Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Torunia np.: ...., Toruńskie Stowarzyszenie „ WSPÓŁPRACA”, hospicjum „ Nadzieja” oraz jednostkami Fundacji im. Brata Alberta zarówno na terenie naszego regionu jak i poza nim. Stałym partnerem Fundacji jest także Gmina Miasta Toruń.
Osiągnięcia podopiecznych
III miejsce w VII Eliminacjach do Ogólnopolskiego festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
II miejsce w III Zawodach we Wspinaczce Sportowej Osób Niepełnosprawnych w Toruniu
IV miejsce w II Ogólnopolskim Mityngu Pływackim Osób Niepełnosprawnych
Uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach organizowanych na terenie województwa:
Festiwal Muzyczny „Zostań Gwiazdą Piosenki”
Konkursy Kulinarne

Pracownia technik różnych
Uczestnicy poznają techniki stosowane w rękodzielnictwie, uczą się łączyć różnorodne materiały, poznają podstawowe sploty i węzły ze sznurka itp., wykorzystując w pracy naturalne i ekologiczne surowce. Podopieczni przy pomocy maszyny do szycia wykonują drobne przedmioty codziennego użytku jak i elementy ozdobne. Prace dobiera się tak, aby oprócz wyrabiania sprawności manualnej pobudzać wyobraźnię twórczą.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Toruniu
Kierownik- Anna Fołta
ul. Rydygiera 23; 87-100 Toruń
tel. 508-565-729

Adres strony internetowej www.sdstorunalbert.pl
e-mail torunsds@op.pl

Są z nami