KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Radwanowice

Opublikowany:25.11.2015 21:53

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radwanowicach to 28 placówka prowadzona przez Fundację im. Brata Alberta. Działalność Domu rozpoczęła się 1 grudnia 2011r. a za siedzibę dostała nowoczesne pomieszczenia w budynkach Fundacji Anny Dymnej ”Mimo Wszystko”. Środowiskowy Dom Samopomocy powstał dzięki pomocy i staraniom ówczesnego Wojewody małopolskiego Pana Stanisława Kracika oraz dzięki wsparciu gminy Zabierzów. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi.Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, kształtowanie nowych kompetencji prowadzących do osiągnięcia jak najwyższej samodzielności życiowej, a więc autonomii życiowej. Działania te wspierają środowisko rodzinne w sprawowaniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, przez co osoba niepełnosprawna oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi ma większe możliwości pozostania w swoim środowisku społecznym, wśród rodzinny,przyjaciół.

Więcej o Nas na:

facebook

Kierownik ŚDS Radwanowice:
Natalia Stanisławska
kom. 502-793-265


Kontakt z nami:
Fundacja im. Brata Alberta
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Radwanowicach
32-064 Rudawa, Radwanowice 1a

tel.: 12-283-93-14 wew. 225, 228, 229

www.sdsradwanowice.jimdo.com

e-mail: sds@albert.krakow.pl

Są z nami