KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Jawiszowice

Opublikowany:22.09.2022 16:13

Świetlica Terapeutyczna w Jawiszowicach, została utworzona 15 maja 2017 roku, z inicjatywy rodziców oraz władz samorządowych i fundacyjnych. Rodzice osób niepełnosprawnych chcieli, by w naszym mieście powstała placówka, która zapewniłaby pozalekcyjną oraz pozaszkolną opiekę osobom niepełnosprawnym. Budynek, w którym mieści się Świetlica, został udostępniony Fundacji,  od księdza Henryka Zątka, Proboszcza parafii św. Marcina w Jawiszowicach i mieści się przy ulicy Plebańskiej 7.

Świetlica obejmuje opieką dzieci, które uczęszczają do szkoły oraz te, które zakończyły już edukację. Warunkiem przyjęcia na Świetlicę jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Placówka obejmuje popołudniową opieką dzienną 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

W Świetlicy Terapeutycznej w Jawiszowicach prowadzone są zajęcia terapeutyczne doskonalące następujące umiejętności:

 • artystyczne
 • praktyczno-techniczne
 • reedukacyjne
 • trening funkcjonowania społecznego
 • rewalidacyjne
 • sportowe

   

      Ponadto nasi podopieczni biorą udział w zajęciach z pedagogiem.

Staramy się aby urozmaicić czas naszym podopiecznym, w związku z tym w miarę możliwości finansowych wyjeżdżamy do:

 • kina
 • teatru
 • biblioteki
 • kręgielni
 • na wycieczki
 • na zabawy
 • na spotkania integracyjne

 

Świetlica Terapeutyczna w Jawiszowicach

Plebańska 7

32-626 Jawiszowice

 telefon: 510 872 701

 kierownik Anna Kotyla 

Są z nami