KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Radwanowice z filią w Czernichowie

Opublikowany:25.11.2015 21:54

Warsztat Terapii Zajęciowej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Radwanowicach - Czernichowie
Radwanowice, to miejscowość położona w województwie małopolskim (powiat krakowski,gmina Zabierzów) na krawędzi Rowu Krzeszowickiego, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Właśnie tam od roku 1993 umiejscowiony jest nasz Warsztat Terapii Zajęciowej. Jego działalność została poszerzona o pracownie w Czernichowie w roku 2004 (budynek na terenie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka).
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadania realizowane przez placówkę zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę jej indywidualnych możliwości. Obecnie do warsztatu w Radwanowicach i Czernichowie uczęszcza 90 osób (64 uczestników w Radwanowicach oraz 26 uczestników w Czernichowie) z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które codziennie dowożone są z terenu gminy Zabierzów, Krzeszowice, Liszki, Alwernia oraz Czernichów.
Zajęcia terapeutyczne w naszych placówkach prowadzone są w różnych pracowniach takich jak:

PRACOWNIA TKACKO-KRAWIECKA
W pracowni tkacko-krawieckiej uczestnicy zdobywają wiadomości oraz umiejętności dotyczące technik tkackich, szycia ręcznego i na maszynie, fastrygowania,obrębiania, przyszywania guzików, wykonywania aplikacji na różne wyroby, łączenia materiałów różnymi metodami, artystycznego ozdabiania wytwarzanych wyrobów, haftowania artystycznego różnymi ściegami (krzyżykowym, łańcuszkowym, sznureczkiem, supełkowym, fastrygowym, gobelinowym, dzierganym, itp.), wykonywaniu robótek na szydełku. Nasi podopieczni nabywają umiejetności przydatne w codziennym funkcjonowaniu oraz uczą się praktycznego wykorzystania przyrządów dziewiarskich i tkackich. W pracowni powstają wyroby użyteczne i dekoracyjne: poduszki, torebki, gobeliny, fartuszki, rekawice kuchenne, obrazy i ozdoby świąteczne ze skrawków materiałów, koralików, włóczki i guzików, obrazy haftowane, maskotki dla dzieci, serwetki oraz obrusy haftowane z aplikacjami, ozdobne poszewki na poduszki.

PRACOWNIA OGRODNICZA
Zajęcia organizowane przez pracownię ogrodniczą, prowadzone są w budynku warsztatu jak i na zewnątrz, w pobliskim sadzie, ogrodzie oraz tunelu foliowym. Praca w ogrodzie jest ścisle powiązana z cyklem wegetacyjnym przyrody. W miesiącach wiosennych, letnich i wczesnojesiennych podopieczni pracują na zewnątrz. Dbają o teren należący do warsztatu (koszą trawniki, zakładają rabatki kwiatowe), poznają zasady uprawy warzyw (uprawiają grządki warzywne, począwszy od siewu poprzez pielęgnacje, aż po zbiory). W miesiącach "zimnych" zajęcia prowadzone są wewnątrz budynku, wówczas w pracowni wykonywane są m.in.: stroiki okolicznościowe (bożonarodzeniowe, wielkanocne, wieńce nagrobkowe, szopki, itp.), prace przestrzenne np. ikebany, anioły. Usytuowanie naszej placówki na terenie wiejskim, sprzyja prowadzeniu działalności warsztatu ogrodniczego. Umożliwia naszym podopiecznym zorganizowanie różnorodnych i ciekawych zajęć, nie ograniczających się tylko do terenu ogródka, ale sprzyja poznawaniu środowiska przyrodniczego.

PRACOWNIA OGRODNICZO-WIKLINIARSKA
Celem zajęć terapeutycznych na pracowni ogrodniczo-wikliniarskiej jest rozwijanie zainteresowań związanych z wykonywaniem zawodu, poprawa kondycji psychofizycznej, ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykorzystania rozmaitych czynności życia codziennego i zaradności osobistej. Duży nacisk położony jest na własną inicjatywę, samodzielnie wykonywanie prac, a także na dobrą współpracę oraz przyjazną atmosferę w grupie. W sezonie wiosenno-jesiennym wiele zajęć jest prowadzonych na zewnątrz. Na "skarpie" przed budynkiem, uczestnicy wykonują różnego rodzaju prace tj.: przekopywanie ziemi, sadzenie krzewów i bylin oraz kwiatów do skrzynek balkonowych, oczyszczanie oraz zasilanie roślin, koszenie i grabienie trawy. Uczą się również dbałości o porządek w otoczeniu oraz na pracowni, umiejętności posługiwania się narzędziami ogrodniczymi, elektronarzędziami oraz zaplatania wikliny. Uczestnicy swoje zdobyte umiejętności wykorzystują podczas wielu konkursów takich jak:
- "Abilimpiada" - Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych w Koninie
- Konkursy plastyczne
- Konkursy na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, palmę wielkanocną itp.
Efekty pracy w pracowni ogrodniczo-wikliniarskiej przynoszą im ogromną satysfakcję, pozytywnie wpływają na rozwój kondycji psychofizycznej oraz poprawę samooceny.

PRACOWNIA PLASTYCZNA
Celem kształcenia w pracowni plastycznej jest rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności manualnych, wzrokowo-ruchowych, wrażliwości plastycznej na otaczjący nas świat i sztukę. Podopieczni poznają różne techniki wymowy plastycznej. Stosujemy materiały ekologiczne takie jak: kredki pastelowe, farby akrylowe, akwarele oraz tempery. Poznają techniki graficzne, wykonują drobne elementy ceramiczne (medale, figurki) oraz rzeźbiarskie. Uczestnicy pracowni plastycznej, biorą udział w licznych konkursach plastycznych, wystawach i plenerach. Prace naszego uczestnika Krzysztofa, miały duże uznanie prof. Wiktora Zina i były prezentowane w jego Galerii przy ulicy Kanoniczej w Krakowie. Na zajęciach wykonywane sa projekty kartek okolicznościowych, plakaty oraz prace na kiermasze i aukcje. Pracownia plastyczna dba o rozszerzanie ogólnej wiedzy na temat sztuki przez obcowanie z literaturą, reprodukcjami i albumami.

PRACOWNIA RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
W pracowni rzemiosł różnych uczestnicy wykonują prace przy pomocy i zastosowaniu wielu technik i różnorakich narzędzi. Rozwój umiejętności poszczególnych uczestników jest możliwy dzięki łączeniu stolarstwa, krawiectwa, modelarstwa, malarstwa oraz pracy ze szkłem
Najczęściej wykorzystywanymi technikami pracy przy prowadzeniu terapii zajęciowej są:
- obróbka drewna - ręczna i mechaniczna
- proces urabiania, projektowania oraz wypalania gliny ceramicznej
- docinanie i szlifowanie szkła w celu wykonania witraży metodą lutowania szkła w listwach miedzianych
- obszywanie ręczne i mechaniczne materiałów
- urabianie i toczenie gliny na kole garncarskim
- obróbka kamienia marmurowego, granitowego i piaskowca
- rzeźba w drewnie za pomocą dłut
- wykonywanie odlewów gipsowych i silikonowych
- projektowanie i odlewanie świec woskowych
- docinanie, oklejanie i skręcanie płyt meblowych
- wykonywanie prac plastycznych i malarskich na szkle, drewnie, ceramice.
Materiały oraz narzędzia, którymi się posługują nasi podopieczni podczas pracy,kwestowne są również w zakładach rzemieślniczych Małopolski.

PRACOWNIA STOLARSKO-MODELARSKA
W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy kształtują i doskonalą umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami do ręcznej obróbki drewna (piła, dłuto, narzędzia ścierne) oraz elektronarzędziami (wiertarka, wkrętarka, szlifierka oscylacyjna i mimośrodowa, wyrzynarka). Zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów i ich właściwościami oraz sposobem ich łączenia. W pracowni powstają różnego rodzaju ozdoby okolicznościowe, takie jak anioły, szopki, a także meble, pergole, które stanowią wyposażenie wielu pracowni lub stanowią zagospodarowanie infrastruktury przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej. Prace te rozwijają sprawność manualną, koordynację wzrokowo - ruchową, wytrwałość, samodzielność oraz wrażliwość estetyczną. Wszystkie metody dydaktyczne, ćwiczenia i praca, są praktycznie dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego uczestnika z uwzględnieniem zasad BHP.

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ KĄCIK KULINARNY

Nasze pracownie w dużym stopniu przypominają domową kuchnię. Uczą uczestników czynności dnia codziennego, samodzielności w przygotowywaniu posiłków, tworzenia jadłospisów z uwzględnieniem zasobów pracowni i zasad racjonalnego nimi gospodarowania, a także sprawnego wykorzystania sprzętu gospodarstwa domowego (kuchenka mikofalowa, zmywarka, kuchnia gazowa itp.), zachowania bezpieczeństwa swojego i innych oraz utrzymywania higieny osobistej i porządku w miejscu pracy. Zajęcia w tej pracowni motywują do rozwijania zainteresowań kulinarnych oraz uczą estetyki w przygotowaniu i podawaniu posiłków. Szeroki zakres sporządzanych potraw uczy umiejętności rozpoznawania oraz rozróżniania poszczególnych surowców, półproduktów, jak i produktów. Nasi uczestnicy pracują zarówno indywidualnie, jak i grupowo co daje im możliwość rozwinięcia swojej samodzielności, ale również uczy ich współpracy i współdziałania w grupie.

PRACOWNIA PODTRZYMYWANIA UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH
Zajęcia w pracowni edukacyjnej mają najczęściej charakter grupowy, ale w miarę możliwości prowadzona jest również praca indywidualna. Zajęcia prowadzone są w sposób umożliwiający rozwój umiejętności współpracy w grupie pomiędzy podopiecznymi. W zależność od indywidualnych możliwości część uczestników poznaje litery, liczby, uczy się pisać, czytać, liczyć. Reszta doskonali te umiejętności, poprzez stosowanie urozmaiconych ćwiczeń i zadań. U podopiecznych rozwijana jest również umiejętność samodzielnego rozwiązywania podstawowych zadań matematycznych. Uczestnicy poznają elementarne wiadomości dotyczące świata, zjawisk przyrodniczych, historii i geografii. Poznają także różne ciekawe państwa i miasta ucząc się o ich zabytkach, a także uczą się o wartości pieniądza, rozpoznają nominały pieniężne, poznają różne zawody. Prowadzone są ćwiczenia doskonalące umiejętności takie jak: logiczne myślenie, koncentracja uwagi, spostrzegawczość, cierpliwość, orientacja przestrzenna, analiza i synteza wzrokowo-słuchowa.
Uczestnicy zapoznają się również z obsługą komputera, pracą z edytorami tekstu, programami graficznymi i muzycznymi, obsługą poczty elektronicznej i internetem. Do terapii wykorzystywane są wszelkiego rodzaju programy multimedialne, graficzne, muzyczne i edukacyjne.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
Każdy z podopiecznych uczęszczający do naszej pracowni ma możliwość wybrania sobie techniki pracy, która mu najbardziej odpowiada i jest w zakresie jego możliwości. Stosujemy takie techniki jak: rysunek, malarstwo (na papierze, tekturze, drewnie, sklejce, tkaninie), wypalanie w drewnie, rzeźbienie, odlewanie form gipsowych, technika decupage, prace na warsztacie tkackim, haftowanie, szydełkowanie, szycie maszynowe oraz komponowanie stroików z gotowych elementów. Przygotowane prace wystawiamy i sprzedajemy na kiermaszach, które cyklicznie odbywają się w okresie Świąt Bożegonarodzenia oraz Świąt Wielkanocnych. Do realizacji zadań stosujemy takie materiały jak drewno, sklejka,klocki lipy, korek, gips, papier. Używamy gotowych materiałów (koraliki, wstążki, wełnę, sznurek) oraz "darów ziemi" (szyszki, kasztany, orzechy, żołędzie, patyczki, słomę, kamyki, muszelki, różnorakie ziarna i suszone kwiaty). Do wykańczania powstałych prac używamy lakierów, bejc, past woskowych, brokatów. Posługujemy się w naszej pracowni takimi narzędziami jak: młotek, śrubokręty, dłuta, nożyk introligatorski. W zastosowaniu są również elektronarzędzia: szlifierki, wyrzynarka, wiertarka, wypalarki. Uczestnicy w naszej pracowni mają możliwość wyrażania siebie poprzez sztukę. W ciągu lat zostali wyodrębnieni wśród uczestników indywidualiści, ich prace są rozpoznawalne, mają swoisty charakter, osobisty rys. Większość z nich lubi używać wyrazistych kolorów, nadając pracom rustykalny charakter. Prace (rzeczy) wykonane przez uczestników można podzielić na ozdobne i użytkowe. Wystawianie prac podopiecznych na kiermaszach przynosi im dużą satysfakcję oraz bardzo mocno motywuje ich do dalszej pracy.

PRACOWNIA REHABILITACJI RUCHOWEJ
Zajęcia na sali rehabilitacyjnej prowadzone są dla wszystkich uczestników Warsztatu. Odbywają się one grupowo lub indywidualnie w zależności od potrzeb uczestników i z uwzględnieniem ich stopnia niepełnosprawności. Zajęcia indywidualne prowadzone są z osobami, które nie umieją współpracować w grupie, wymagają szczególnej uwagi, czy bezpośredniego nadzoru. Szczególną troską objęci są uczestnicy poruszający się na wózku inwalidzkim ze względu na zagrożenie odleżynami, pogłębianiem się przykurczy mięśniowych, a co za tym idzie większym ograniczeniem samoobsługowym i ruchowym. Zajęcia prowadzone są na sali rehabilitacyjnej, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych również w terenie. Każdy uczestnik zajęć ma swój własny indywidualny program rehabilitacji zatwierdzany przez lekarza rehabilitacji. W ramach zajęć rehabilitacyjnych działa sekcja sportowa Olimpiad Specjalnych. Uczestnicy biorą udział w zawodach: lekkoatletycznych, pływackich, tenisie stołowym, biegach przełajowych i jeździeckich. Formy rehabilitacji wykorzystywane w pracy z uczestnikami to m.in.: zajęcia na sali rehabilitacyjnej (kinezyterapia, fizykoterapia), zajęcia na basenie z nauką pływania i elementami hydroterapii, hipoterapia i nauka jazdy konnej, zajęcia na ściance wspinaczkowej, zajęcia na kajakach, zajęcia na kręgielni, zajęcia na rakietach śnieżnych oraz dogoterapia.
Inną formą socjalizacji naszych uczestników jest TRENING EKONOMICZNY. Ma on na celu "wyposażenie uczestnika w wiedzę z zakresu gospodarowania pieniędzmi i planowania wydatków, dodatkowo może być stosowany w celu motywowania uczestnika oraz uznania jego wkładu pracy w działalność warsztatu" (Regulamin Przydzielania Środków Finansowych, pkt. 2).
Uczestnicy WTZ mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności w abilimpiadach, festiwalach, przeglądach twórczości, spotkaniach integracyjnych, mityngach sportowych, plenerach i konkursach malarskich. Prace uczestników można zobaczyć na kiermaszach organizowanych przez WTZ oraz na wielu wystawach na terenie całej Polski.

Nasza strona

Kierownik WTZ Radwanowice - Czernichów:

Małgorzata Urbanik
kom. 501-899-924
Kontakt z nami:
Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Radwanowicach
32-064 Rudawa, Radwanowice 1

tel.: (012) 283-90-80, tel./fax: (012) 283-95-75

e-mail: wtz@albert.krakow.pl
32-070 Czernichów, Czernichów 1
tel./fax (012) 270-79-86

e-mail: czernichow@albert.krakow.pl

Można Nas wspierać wpłacając darowizny na konto:
71 1240 4533 1111 0010 2404 1349

Są z nami