KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Libiąż

Opublikowany:25.11.2015 21:56

Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1995 roku. W 1993 roku ks. Prezes Tadeusz Isakowicz – Zaleski wraz z Zarządem Krajowym Fundacji im. Brata Alberta powołał grono przyjaciół Fundacji w Libiążu i udzielił pełnomocnictwa na zorganizowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Libiążu. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Libiążu, budynek po Ośrodku Zdrowia przy ul. Piłsudskiego 4 został przeznaczony na Warsztat Terapii Zajęciowej. Prace związane z organizacją i remontem trwały 2 lata i były finansowane przez Gminę Libiąż, Kopalnię Węgla Kamiennego ,, Janina’’ oraz PERON.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu obejmuje terapią 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami w wieku od 18 roku życia zamieszkałych w Libiążu, Chrzanowie, Żarkach, Gromcu, Zagórzu i Bobrku.
Głównym celem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.
Terapia zajęciowa prowadzona jest w pięciu profilowanych pracowniach terapeutycznych: gospodarstwa domowego, ogrodniczej, stolarsko – introligatorskiej, krawieckiej i hafciarskiej.
Pracownia gospodarstwa domowego - w ramach tego rodzaju terapii prowadzone są zajęcia, które mają na celu podtrzymywanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków, nakrywania do stołu, planowania jadłospisu, sporządzania listy zakupów, przygotowania posiłków. Ponadto w pracowni gospodarstwa domowego wykonywane są świeczki w formach oraz ręcznie formowane.

Pracownia krawiecka - w ramach tego rodzaju terapii uczestnicy zajmują się szyciem ręcznym i maszynowym, haftowaniem obrusów , serwetek, wykonywaniem obrazów oraz kartek świątecznych i okolicznościowych, malowaniem na szkle , wykonywaniem odlewów gipsowych, kwiatów z krepiny, kolorowych kolaży, ozdób świątecznych, rekwizytów, strojów do przedstawień zespołu ,, Wesoła Kapela’’.

Pracownia hafciarska - w ramach tego rodzaju terapii uczestnicy zajmują się tkaniem gobelinów, wykonują prace plastyczne przy zastosowaniu różnych technik. W ramach zajęć wykonywane są rekwizyty do przedstawień zespołu ,, Wesoła Kapela’’. Ponadto prowadzone są zajęcia muzyczne nauka śpiewu i gry na instrumentach.

Pracownia ogrodnicza - w ramach tego rodzaju terapii uczestnicy zajmują się pielęgnacja ogrodu, kwiatów doniczkowych, oczka wodnego. W pracowni wykonywana jest palma wielkanocna, stroiki świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, a także stroiki z elementami krepiny, masy solnej. Ponadto wykonywane są pudełka z kolorowego papieru i tapety.

Pracownia stolarsko introligatorska - w ramach tego rodzaju terapii uczestnicy zajęć wykonują ramki na tworzone w innych pracowniach prace plastyczne, wykonują tace kuchenne, donice ogrodowe oraz inne okazjonalne wyroby z drewna.

Prace swoje uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Libiążu prezentują na wystawach organizowanych przez Libiąskie Centrum Kultury przy okazji spotkań integracyjnych, w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Co roku organizowane są kiermasze świąteczne w szkołach oraz w Urzędzie Miasta w Libiążu.

Ponadto uczestnicy WTZ biorą liczny udział w konkursach plastycznych, przeglądach teatralno-muzycznych, zawodach sportowych, w których zdobywają nagrody i wyróżnienia takie jak:
Zdobycie I miejsca w Eliminacjach do Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno – Muzycznej ,, Albertiana’’ w Chrzanowie oraz występ na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie gdzie otrzymaliśmy Maskę Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie,
Zdobycie II miejsca w zawodach sportowych na spotkaniu integracyjnym w Radwanowicach.
Zdobycie wyróżnienia w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 2004’ pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zdobycie II miejsca w ,, Mikołajkowym’’ turnieju tenisa stołowego w szkole specjalnej w Chrzanowie.
Zdobycie I miejsca w ,, Mityngu pływackim’’ im. Krzysztofa Brzeczka w Chrzanowie.
Zdobycie III miejsca w zawodach lekkoatletycznych w szkole nr.8 w Chrzanowie.
Zdobycie II miejsca dla zespołu muzycznego ,, Wesoła Kapela’’ w Powiatowym Festiwalu Twórczości Integracyjnej ,, Bliżej Siebie’’.
Zdobycie I miejsca w integracyjnych zawodach sportowych organizowanych przez Libiąskie Centrum Kultury.
Zdobycie III miejsca w konkursie sportowym VI Ogólnopolskiego Spotkania Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Trzebini.
Zdobycie I miejsca w II Ogólnopolskim Festiwalu Integracyjnym ,,Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna’’ za przedstawienie ,, Morskie Opowieści’’
Wyróżnienie dla zespołu ,, Wesoła Kapela’’ w Przeglądzie Form Muzycznych.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu
Kierownik Piotr Świstak
ul. Piłsudskiego 4
32-590 Libiąż
tel/fax 0 32 627 75 31 lub 501 89 99 44
email: fundlib@onet.pl

Są z nami