KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Radwanowice

Opublikowany:25.11.2015 22:04

Świetlica Terapeutyczna w Radwanowicach prowadzona jest prze Fundację im. Brata Alberta. Została otwarta we wrześniu 2001 roku. Przez 10 lat budynkiem, w którym prowadzone były zajęcia była zaadoptowana do celów terapeutycznych stajnia, należąca ówcześnie do dworu w Radwanowicach, będącego własnością fundatorki fundacji pani Zofii Tetelowskiej. W styczniu 2012 roku przeprowadziliśmy się z zajęciami terapeutyczno –rehabilitacyjnymi do nowego budynku, który jest częścią kompleksu zbudowanego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

Na zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej uczęszczają dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie i ruchowo w liczbie 20 osób, w wieku do 25 roku życia.

Świetlica Terapeutyczna funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od: 7.00 do 15.00. Podopieczni Świetlicy, to dzieci z gmin: Zabierzów, Liszki, Jerzmanowice i Krzeszowice.

W Świetlica Terapeutyczna jest pięć pracowni: edukacyjną, plastyczną, tkacką, muzykoterapii i rehabilitacyjną. W pracowniach: edukacyjnej, muzykoterapii, plastycznej, tkackiej, dzieci uczestniczą w zajęciach w grupach liczących pięciu, czterech lub sześciu uczestników. Do każdej z grup podopieczni dobrani są pod względem stopnia ich niepełnosprawności, uspołecznienia, cech osobowości. Istnieje codzienna rotacja grup, które to w ten sposób każdego dnia odbywają zajęcia na innej pracowni. Na pracowni rehabilitacyjnej, podopieczni odbywają zajęcia indywidualnie lub w grupach liczących trzy osoby, dobierane na podstawie niepełnosprawności każdego z podopiecznych.

Pracownia edukacyjna zajmuje się w przygotowywaniem sprawniejszych podopiecznych do nauki czytania, pisania, korzystania z komputera, rozpoznawania i pisania poszczególnych liter. Odbywa się także nauka liczenia, dodawania, odejmowania, mnożenia oraz tworzenia zbiorów, nauka wierszy na pamięć. Dzieci nabywają też wiadomości z podstaw higieny, budowy ludzkiego ciała, otaczającego środowiska i przyrody. Z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością prowadzone są zajęcia polisensoryczne, rozwijające umiejętności komunikacyjne oraz rozwijające umiejętności samoobsługowe. Dzieci biorące również udział w przedstawieniach teatralnych.

Pracownia muzykoterapii zajmuje się wdrażaniem podopiecznych do gry na różnych instrumentach muzycznych (wybijania rytmu i taktu), nauką krótkich piosenek, rytmiką. Dzieci przygotowywane są także do różnych konkursów muzycznych. Na pracowni muzykoterapii aranżowana jest również muzyka, która następnie służy jako tło w przedstawieniach teatralnych. Dzieci, które są przygotowywane do przedstawień, ćwiczą kroki i układy taneczne.

Na pracowni plastycznej uczestnicy uczą się korzystania z różnych technik plastycznych (malowania, rysowania kredkami, suchymi pastelami, wylepiania z plasteliny, modeliny, malowania farbami plakatowymi, olejnymi itp.). Podopieczni wykonują także prace za pomocą łączonych technik . Pracownia plastyczna zajmuje się także przygotowywaniem dekoracji do przedstawień zespołu teatralno – muzycznego Świetlicy Terapeutycznej. Prace plastyczne są wystawiane na różnych wystawach i wernisażach.

Pracownia tkacka zajmuje się nauką podopiecznych wykonywania obrazków wyklejanych na kartce z bloku technicznego, za pomocą ścinek rozmaitych materiałów , guzików itp. Dzieci uczą się przyszywania, wycinania, tkania i wyszywania prostych wzorów. Powstają prace wykonane różnymi metodami i technikami. Dzieła naszych podopiecznych biorą udział w wystawach i wernisażach. Na pracowni tkackiej przygotowywane są stroje do przedstawień teatralnych.

Na pracowni rehabilitacyjnej odbywają się ćwiczenia ogólnorozwojowe, którym poddawani są wszyscy uczestnicy zajęć na Świetlicy Terapeutycznej. Organizowane są wyjazdy na basen i hipoterapię. Prowadzone są ćwiczenia przygotowujące podopiecznych do brania udziału w różnych zawodach i paraolimpiadach sportowych. Praca na Świetlicy polega także na przygotowaniu do wzięcia udziału naszych podopiecznych w licznych zawodach sportowych w ciągu roku.

Świetlica Terapeutyczna ma także na celu kontaktowanie się w istotnych sprawach z rodzinami uczestników zajęć oraz z ich środowiskiem. Instruktorzy współpracują, w związku z prowadzoną terapią dziecka, również z jego rodziną, aby pozytywne oddziaływania były kontynuowane także poza placówką.

W ramach zajęć w Świetlicy Terapeutycznej prowadzony jest zespół teatralno-muzyczny o nazwie „KERA-KELO”. Do jego dorobku należą między innymi przedstawienia : „Janek i Gracjella”, „Pan Maluśkiewicz i Wieloryb”, „Jaś u Pani Wiosny”, „Kaczuszka pogaduszka”. Na swoim koncie mamy liczne wyróżnienia i nagrody.

Fundacja im. Brata Alberta
Świetlica Terapeutyczna w Radwanowicach

Kierownik Grzegorz Popadiak
32-064 Rudawa; Radwanowice 1a
tel. 12-283 - 93 - 14 wew. 226,227

email: swietlica@albert.krakow.pl

Nasza strona

Są z nami