KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Chrzanów

Opublikowany:25.11.2015 22:07

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie działa od 25 stycznia 1995 roku. Jednak pierwsze dokumenty o utworzeniu filii Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie widnieją z datą 30 stycznia 1990 roku. W wyniku starań Ks. Prezesa Tadeusza-Isakowicza, Zaleskiego, Zarządu Krajowego Fundacji im. Brata Alberta, powołanemu Zarządowi Regionalnemu, osób związanych z Chrzanowskim Klubem Integracji Katolickiej i Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych, wspólnot “Wiara i Światło” oraz Ks. Zbigniewa Mońko - proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Chrzanowie Fundacja 01 września 1990 roku otrzymała budynek parafialny przy ulicy Sokoła 8, którym do dnia dzisiejszego stanowi naszą siedzibę. W budynku tym utworzono Dom Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Chrzanów gdzie do grudnia 1994 roku znalazło opiekę 20 osób niepełnosprawnych.
Obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie obejmuje opieką 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu chrzanowskiego. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne w siedmiu pracowniach:

Pracownia ogrodnicza.
Budynek WTZ w Chrzanowie otoczony jest pięknym ogrodem, o który dbamy ze szczególną troską. Wiosną rozwijają się już pierwsze kwiaty, których żywe kolory rozjaśniają zimowe szarości i przyśpieszają rytm naszych serc. To dobry czas by pomyśleć o wysianiu pierwszych nasion roślin ozdobnych i warzyw do kuwet, które ustawiamy na parapecie okiennym. Podlewamy je i starannie pielęgnujemy, aby w lecie cieszyć się ich zapachem i barwą. W trakcie prac ogrodniczych uczymy się posługiwać narzędziami, poznajemy gatunki roślin ogrodowych i doniczkowych oraz sposoby ich pielęgnacji. W naszym ogrodzie wykonujemy wszystkie niezbędne czynności jak koszenie trawy, podlewanie, pielenie, przycinanie żywopłotów, krzewów ozdobnych i owocowych. Na zakończenie letniego sezonu nasz ogród stroi się w kolorowe liście, lśniące owoce i późne jesienne kwiaty. To pora na jesienne zbiory owoców i warzyw, które troskliwie pielęgnujemy, aby cieszyć ich smakiem i aromatem. Jesień to również czas na porządki i prace w trakcie których zabezpieczamy nasz ogród przed zimowym chłodem. Kiedy odchodzą już jesienne nawałnice a śnieżnobiały puch i srebrzysty szron otulają nasz ogród do zimowego snu wówczas z ochotą i zapałem przystępujemy do wykonywania kompozycji z suszonych kwiatów i owoców, które jesienią zebraliśmy w ogrodzie. Nasze dekoracje i bukiety zdobią nasze pracownie, zachwycając oryginalną formą i kształtem.

Pracownia stolarska.
W pracowni stolarskiej poznajemy różnorodne techniki związane z obróbką elementów drewnianych. Uczymy się posługiwać narzędziami stolarskimi oraz elektronarzędziami. Samodzielnie przybijamy gwoździe, przykręcamy śruby i wkręty, szlifujemy i malujemy drewniane elementy. Wykonujemy konkretne prace stolarskie takie jak: zbijanie, sklejanie, montaż elementów. Odnawiamy zniszczone drewniane meble oraz wytwarzamy przedmioty ozdobne i dekoracyjne np. Puzzle, półki, kwietniki, ozdoby świąteczne.

Pracownia plastyczna.
W pracowni plastycznej wzbudzana jest wrażliwość na piękno otaczającego nas świata. Uczestnicy warsztatów uczą się wyrażać swoje emocje i przeżycia poprzez stosowanie różnych technik plastycznych. W pracowni plastycznej powstają piękne kompozycje malowane na płótnie, papierze jak również na szkle i porcelanie oraz okolicznościowe ozdoby, które biorą udział w różnych konkursach i wystawach.

Pracownia reedukacji.
W ramach pracy warsztatu reedukacyjnego prowadzona jest terapia z zakresu podtrzymywania zdolności szkolnych, takich jak: pisanie, czytanie, liczenie, podstawy wiedzy o życiu i środowisku. Program pracy warsztatu reedukacyjnego i powierzone uczestnikom zadania podporządkowane są do możliwości intelektualnych każdego uczestnika. Metodą pracy w warsztacie reedukacyjnym, jest metoda ośrodków pracy. Metoda ta, poprzez całościowe nauczanie pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Jest to szczególnie ważne ze względu na specyficzne właściwości psychofizyczne podopiecznych WTZ, którzy maja duże trudności w różnicowaniu, uogólnianiu, abstrahowaniu, wiązaniu logicznych całości, tworzeniu nowych pojęć, wnioskowaniu, samodzielnym myśleniu, orientacji w nowej sytuacji. Poprzez ścisły związek z życiem metoda ta stopniowo wprowadza w poznanie świata i włącza w nurt zmieniającej się rzeczywistości. Inne metody współwystępujące z metodą ośrodków pracy, to elementy: metody H. Timichovej (usprawniająca płynność ruchu dłoni) oraz metody Dobrego Startu (wprowadzająca do nauki czytania i pisania). W trakcie zajęć piszemy, czytamy, liczymy i rozmawiamy o otaczającym nas świecie. Mamy również okazję, skorzystać z komputera i internetu.

Pracownia teatralno – muzyczna.
Pracownia teatralno – muzyczna działa na terenie WTZ od grudnia 2006 roku. W ramach zajęć podopieczni nabierają właściwej postawy do odbioru sztuki i uczą się koncentracji, wyrażania uczuć i nastrojów, rozwijają wyobraźnie. Celem zajęć jest przygotowanie naszych artystów do wystawiania przedstawień okolicznościowych – jasełka, dzień patrona, a także do udziału w różnorodnych konkursach jak ALBERTIANA, CHRZANOWSKA LOKOMOTYWA ARTYSTYCZNA, OGÓLNOPOLSKI PIKNIK MUZYCZNY W TRZEBINI oraz udział w wielu innych konkursach, festiwalach piosenek, festiwalach małych form teatralnych i festiwalach integracyjnych. W ramach zajęć każdy uczestnik w zależności od zainteresowań i swoich możliwości uczy się rytmiki, gry na organach i instrumentach perkusyjnych. Na terenie WTZ działa grupa teatralno – muzyczna PEREŁKI, która ma juz na swoim koncie liczne występy na dużej scenie oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Podopieczni WTZ wraz z kolegami z Trzebini i Libiąża tworzą zespół muzyczny Albert band.

Pracownia krawiecko - tkacka.
W pracowni krawiecko – tkackiej uczymy się wykonywać proste ściegi ręcznie, haftować serwetki, naszywać aplikacje, tworzymy elementy dekoracyjne z różnego rodzaju tkanin, szyjemy i projektujemy stroje do przedstawień teatralnych i muzycznych, w których biorą udział podopieczni WTZ. Celem naszych zajęć jest nauczenie się prostych czynności krawieckich takich jak np. Przyszycie guzika, umiejętność posługiwania się igłą i nitką, czynności które mogą być wykorzystane w życiu codziennym. Nie jest to jednak jedyny kierunek w jakim prowadzimy nasze zajęcia. Wykonujemy również prace wymagające wysokiego poziomu samodzielności od uczestnika. Stanowią one doskonałe przygotowanie dając gruntowne podstawy do podjęcia zatrudnienia. Kształtując takie umiejętności jak: nauka odtwarzania układów przestrzennych, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, usprawnienie manualne, rozwijanie zdolności planowania pracy, kształtowanie zrozumienia pomiaru długości, dbałość o estetykę miejsca pracy.

Pracownia gospodarstwa-domowego.
W pracowni gospodarstwa domowego podczas prowadzonych zajęć uczestnicy nabywają umiejętności: przygotowywania prostych posiłków, deserów, dań ciepłych. Poznają wykorzystanie kuchennych sprzętów elektromechanicznych. Uczą się dokonywania zakupów, poznają asortyment produktów spożywczych oraz wartości pieniężne. Po przygotowaniu posiłku uczestnicy zajęć w pracowni uczą się zasad nakrywana do stołu, estetycznego podawania przygotowanych dań oraz zasad higieny przy przygotowaniu i podawaniu posiłku.
Nabyte w pracowni umiejętności podopieczni wykorzystują podczas organizowanych uroczystości przez WTZ: spotkania z okazji świąt Wielkanocnych czy Bożego Narodzenia, obchodów Dnia Patrona Fundacji, itp.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w Warsztacie Terapii Zajęciowej wspierają:

Psycholog, specjalista do spraw rewalidacji
-prowadzi indywidualną pracę terapeutyczną z uczestnikami warsztatu,
-prowadzi dokumentację psychologiczno – rewalidacyjną,
-sprawuje opiekę psychologiczno – rewalidacyjną nad uczestnikami WTZ w czasie pracy,
-troszczy się o sprawy socjalne podopiecznych,
-współpracuje z innymi placówkami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych intelektualnie,
-podsumowuje całoroczną pracę i zaangażowanie uczestników WTZ na podstawie oceny dokonywanej przez instruktorów,
-koordynuje pracę instruktorów w poszczególnych pracowniach,
-kieruje i sprawuje nadzór nad całością spraw dydaktyczno–rewalidacyjnych związanych z funkcjonowaniem WTZ.

Rehabilitant
Uczestnicy WTZ biorą udział w zajęciach organizowanych na sali rehabilitacyjnej. Każdy uczestnik objęty jest indywidualnym programem rehabilitacji, na który składa się szeroko rozumiana kinezyterapia z elementami fizykoterapii, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Celem jest
- wszechstronny i harmonijny rozwój,
- przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy i ewentualnie ich korygowanie,
- kompensacja ujemnych skutków obciążenia praca i nieodpowiedniego trybu życia,
- integracja grupy i stworzenie możliwości do poznania coraz to nowych osób, zwłaszcza osób zdrowych.
Zajęcia prowadzone są w formie grupowej oraz w formie indywidualnej.
Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt ułatwiający i urozmaicający ćwiczenia fizyczne.
Nasi podopieczni chętnie biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych, a także
w różnych imprezach sportowo-rekreacyjnych, na których zdobywają dyplomy, puchary i nagrody.
Zajęcia rehabilitacyjne obejmują także zajęcia na basenie oraz hipoterapię.
Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w strefach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i /lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII
1. Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu.
2. Normalizacja napięcia mięśniowego.
3. Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu.
4. Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego.
5. Zwiększenie poczucia własnej wartości.
6. Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
7. Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.
Uczestnicy WTZ w Chrzanowie od marca br raz w tygodniu wyjeżdżają na hipoterapie do Stadniny Koni „Karino” w Brzeszczach. Pomimo ewidentnie terapeutycznego oddziaływania jest to niewyobrażalna przyjemność dla nich i każdemu wyjazdowi towarzyszą wielkie emocje. Przez cały tydzień zbierają i suszą chleb którym następnie karmią konie.

Ćwiczenia na basenie:
- są doskonałą zabawą, relaksującą zarówno fizycznie jak i psychicznie;
- są gimnastyką dla mięśni i stawów, przez co w efekcie zmniejszają napięcie mięśniowe, pobudzając jednocześnie prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego oraz aparatu kostno-stawowego;
- stanowią profilaktykę skrzywień kręgosłupa;
- podnoszą ogólną odporność młodego organizmu na infekcje i zakażenia;
- wspomagają proces rehabilitacji np. u dzieci z dolegliwościami kostno - stawowymi, korzystnie oddziaływując na ruchomość stawów;
- w istotny sposób wpływają pobudzająco na tempo i jakość rozwoju fizycznego i umysłowego;
Fundacja im. Brata Alberta - Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie jest jednym z organizatorów
Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka.
Wraz z Świetlicą Terapeutyczną w Chrzanowie, Urzędem Miasta i Gminy Chrzanów, Starostwem Powiatowym w Chrzanowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie oraz dzięki wsparciu wielu instytucji i ludzi dobrej woli od roku 2001 zapraszamy do Chrzanowa na Krytą Pływalnię “Cabańska Fala” niepełnosprawnych pływaków z całej Polski do wzięcia udziału w zmaganiach sportowych, których pomysłodawcą był przedwcześnie zmarły długoletni kierownik WTZ Chrzanów Krzysztof Brzęczek. W hołdzie pamięci Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych od 2005 roku nosi Jego imię.

Nasze osiągnięcia
-I miejsce w Konkursie Teatralnym podczas IV Spotkania Integracyjnego Fundacji im. Brata Alberta – Libiąż 2001
I miejsce w III Powiatowym Konkursie Przedstawień Szopkowych – Trzebinia 2006
III miejsce w regionalnych eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA 2006
Wyróżnienie w IX Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych – Kraków 2006
III miejsce podczas XVII Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych w kategorii teatr – Tychy 2008
II miejsce w III Ogólnopolskim Festiwalu Integracyjnym Tańca i Piosenki “Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna”,w kategorii zespół taneczny – Chrzanów 2008

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie
Kierowik Monika Fik
ul. Sokoła 8; 32-500 Chrzanów
tel. 0-501-899-942 lub 0-32-623-49-70
email: wtzchrzanow(at)interia.pl

Są z nami