KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Kraków

Opublikowany:25.11.2015 22:10

Warsztat Terapii Zajęciowej na os. Dywizjonu 303 nr 65 w Krakowie istnieje od grudnia 1996r. Placówka mieści się w dawnej kaplicy kościoła p.w. św. Brata Alberta. Obiekt jest własnością parafii św. Brata Alberta, z którą mamy podpisaną umowę użyczenia. Ta lokalizacja stała się możliwa dzięki ogromnej pomocy i pośrednictwu ks. Kardynała Franciszka Macharskiego oraz Dyrektora CARITAS ks. prałata Jakuba Gila. Remonty związane z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały sfinansowane przez Bank Współpracy Regionalnej w Krakowie, który na ten cel przekazał stosowną darowiznę.
Pierwsze zajęcia terapeutyczne rozpoczęły się w marcu 1997 roku. Obecnie na zajęcia terapeutyczne w naszym Warsztacie uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy są dowożeni z terenu całego Krakowa.
W WTZ os. Dywizjonu 303 pracujemy w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, tkacko-krawieckiej, plastycznej, podtrzymywania umiejętności edukacyjnych oraz stolarstwa i rzemiosł różnych. Oprócz zajęć w poszczególnych pracowniach w Warsztatach odbywają się także indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, w których biorą udział wszyscy uczestnicy. Zajęcia są dostosowane do sprawności fizycznej (współwystępujących schorzeń) osoby niepełnosprawnej.
Nasza placówka prowadzi systematyczną współpracę z Samorządowym Przedszkolem „Słoneczko” nr 185. Współdziałamy również z warsztatami z terenu Krakowa.
Do sztandarowych inicjatyw podejmowanych przez Warsztat jest coroczna organizacja Festynu Rodzinnego z okazji dnia patrona naszej Fundacji - św. Brata Alberta. Osoba wspierającą jest pani Dorata Bęk – wychowawczyni Przedszkola Samorządowego „ Słoneczko” nr 185 w Krakowie.

Nasze osiągnięcia:
· 1998 rok - Maria Kącka – wyróżnienie w kategorii malarstwa – V Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych
· 2000 rok – Andrzej Mechliński – konkurs fotograficzny „Tradycja i teraźniejszość w komunikacji miejskiej w Krakowie”
· 2001 rok - Maria Kącka – II miejsce w konkursie plastycznym kategoria Impresja „Dzieła Mistrzów”
· 2004 rok- Andrzej Mechliński – III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – WTZ 2004 – II miejsce w kategorii rzeźba „ Ja siłacz”.
· 2004 rok – Maria Kącka oraz Marcin Ćwierz – nagroda za wykonanie wyróżniającej się pracy w konkursie plastycznym na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
· 2005 rok – III miejsce w kategorii malarstwo podczas Krakowskich Spotkań Artystycznych Gaudium.
· 2006 rok – Maria Kącka i Piotr Kurdziel zakwalifikowanie się do II etapu konkursu w IX Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych
2007 rok- Mateusz Olszak – konkurs „ Sztuka Osób Niepełnosprawnych 2007” praca pt. „ To, co najważniejsze” – malarstwo

Warsztat Terapii Zajęciowej
Kierownik Ireneusz Kościółek
os. Dywizjonu 303 nr 65
31-875 KRAKÓW
tel. 501-899-921 lub 012-647-09-00
email fundwtz@kki.net.pl

Są z nami